пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

1. Поняття культури та її структура.:
» ІУК
» Історія

Наукова періодизація і х-ка основних періодів історії України

У сучасній українській історіографії проблема
періодизації українського етногенезу є дискусійною -
досі ще не вироблено єдиних критеріїв її поділу.
Пропонуєься така періодизація:
-Стародавня історія - до VI ст.
-Середньовіччя - Київська Русь, Галицько- Волинська
держава,
-Русько-Литовське князівство. VII-XV ст.
-Ранньоновітня історія - Українська козацька держава
XVI-XVIII ст.
-Українські землі у складі Російської та Австрійської
імперій -XIX ст.
-Українська революція. 1917-1921 рр.
-Радянська Україна. 1921-1991.
-Україна незалежна. 1991-1999.
Перший великий етап формування держави і права
України: від часу появи перших державних утворень на
території України у Північному Причорномор'ї і
Приазов'ї (до нової ери) і закінчується часом, який
передував Лютневій демократичній революції.
В межах цього першого етапу історії держави і права
України досить чітко виділяються такі періоди:
1) перші державні утворення і право на території
Північного Причорномор'я і Приазов'я (середина І тис.
до н.е. — V ст. н.е.);
2) становлення і розвиток держави і права Київської
Русі (VI — початок XII ст.);
3) держава і право феодально-роздробленої Русі (XII—
XIV ст.);
4) суспільно-політичний лад і право в українських
землях під владою іноземних загарбників (кінець XIV —
перша половина XVII ст.);
5) формування Української національної держави та її
розвиток у період народно-визвольної війни 1648—1654
pp., автономія України у складі Росії у другій половині
XVII ст.;
6) суспільно-політичний лад і право України в період
обмеження її автономії царатом (перша половина XVIII
ст.);
7) кінцева ліквідація царатом автономного устрою
України (друга половина XV111 ст.);
8) суспільно-політичний лад і право України у складі
Російської імперії (перша половина XIX ст.);
9) суспільно-політичний лад і право України в період
проведення в Росії буржуазних реформ (друга
половина XIX ст.);
10) суспільно-політичний лад і право України на початку
XX ст. (до лютого 1917p.).

Другий етап історії держави і права України містить такі
періоди:
1) суспільно-політичний лад України після перемоги
Лютневої демократичної революції (лютий-жовтень
1917 p.);
2) українська національна державність (листопад
1917—1920 pp.);
3) утворення Української радянської республіки,
держава і право УСРР в роки громадянської війни і
воєнної інтервенції;
4) держава і право України в умовах нової економічної
політики (1921 — початок 1929 pp.):
5) держава і право України в період тоталітарно-
репресивного режиму (1929—1941 pp.);
6) держава і право України в роки Великої Вітчизняної
війни (1941—1945 pp.);
7) держава і право України у перші повоєнні роки (1945
— середина 1950-х pp.);
8) держава і право України в період десталінізації (друга
половина 1950-х — перша половина 1960-х pp.);
9) держава і право України у "Брежнєвський період"
неосталінізму (середина 1960-х — середина 1980-х pp.);
10) держава і право України в період "перебудови"
(1985—1991 pp.).
Другий етап закінчується сьогоденням, коли у політичній
боротьбі справедливу перемогу здобуло одвічне
прагнення народу України — створити незалежну
суверенну Українську державу.

 


21.06.2015; 18:11
хиты: 30
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2020. All Rights Reserved. помощь