пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

1. Поняття культури та її структура.:
» ІУК
» Історія

Історія як наука: предмет,методологія,джерела

Історія— наука, яка займається вивченням минулого
людства, покладаючись при цьому на письмові та
матеріальні свідчення минулих подій.Історія України —
одна зі складових історичної науки, що досліджує генезис і
закономірності становлення та розвитку українського
народу, його боротьбу за національно-державну
незалежність та пов'язані з нею подвиги, тріумфи, драми,
трагедії.
Історична наука спирається на такі основні
методологічні принципи:
1. Принцип об'єктивності. Він виходить передусім з
цивілізаційного погляду на історію як об'єктивний процес.
Зобов'язує історика і кожного, хто вивчає історію, знаходити
історичну закономірність суспільного розвитку, його
зумовленість насамперед матеріальними й духовними
чинниками. Водночас цей принцип вимагає спиратися на
факти у їхньому правдивому вигляді, без перекручувань,
підгонок під наперед задані схеми.
2. Принцип історизму. Він передбачає, по-перше, розгляд
кожного явища з точки зору того, як воно виникло, які
основні етапи пройшло в своєму розвитку. По-друге,
вимагає, щоб кожне явище розглядалося у зв'язку з іншими,
визначалось його місце в системі суспільних відносин, щоб
чітко простежувались взаємовплив, взаємозумовленість
історичних явищ. По-третє, він передбачає розгляд кожного
явища крізь призму конкретного досвіду історії за умови
збереження причинних зв'язків між різними явищами і
подіями.
Сукупність історичних джерел класифікують на такі
типів:
– писемні, літературні джерела – літописи, хроніки, грамоти,
настінні і наскальні написи, документи офіційних органів
влади (укази, накази, розпорядження, універсали, закони
тощо), спогади очевидців подій, архівні документи, наукові і
науково-популярні історичні дослідження, публікації в
періодичних виданнях тощо;
– археологічні джерела: будівлі, речі, предмети,
знаряддя, пам’ятки матеріальної культури;
– усні джерела: билини, перекази, пісні, інша народна
творчість, в якій „відбиті” ті чи інші події історії українського
народу;
– лінгвістичні: аналіз мови, її діалектів у тій чи іншій
місцевості;
– етнографічні: дані про характерні особливості культури,
побуту, звичаїв;
– фото-, кінодокументи, електронні носії інформації тощо.
 Джерельна база є основою для дослідження, вивчення
історії України
Предмет історії України – це як і перелік основних подій і
явищ, так і розуміння історії як безперервного процесу її
пізнання, в якому сплелися закономірності і суперечності,
геополітичне положення і ментальність народу, геніальні
прозріння й помилки його вождів, впливи близьких і
далеких сусідів – усе те, що вважають історичною долею
народу. У найбільш стислому вигляді предмет історії
України – це вивчення виникнення й розвитку людського
суспільства на всіх українських землях з найдавніших часів
до сьогодення.

 


21.06.2015; 17:58
хиты: 30
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2020. All Rights Reserved. помощь