пользователей: 30043
предметов: 12322
вопросов: 233337
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Історія України 3(тіп правільно ілі шо)

1 Проаналізуйте особливості первісного ладу та його еволюцію на території України.
2 2. Визначте територію, що займали трипільці, та основні риси трипільської культури. Охарактеризуйте заняття первісних людей в період неоліту та енеоліту.
3 3. Визначте основні риси суспільного ладу і способу життя кочових народів, які заселяли Південь України в IX ст. до н.е. - II ст. н е.
4 4. Визначте основні теорії походження Київської Русі. Визначте теорію, яка являється найбільш аргументованою, поясніть свій вибір.
5 5. Охарактеризуйте внутрішню та зовнішню політику перших київських князів на прикладі Олега, Ігоря, Ольги, Святослава.
6 6. Оцініть значення запровадження християнства на Русі.
7 7. Проаналізуйте зміст реформаторської діяльності Володимира Великого. Визначте основні наслідки реформ.
8 8. Доведіть, що Х-ХІ ст. стали періодом розквіту Київської держави. Проаналізуйте внутрішню та зовнішню політику Володимира Великого та Ярослава Мудрого.
9 9. Дайте оцінку реформаторської діяльності Ярослава Мудрого. Визначте основні досягнення Ярослава Мудрого у внутрішній та зовнішній політиці.
10 10. Визначте основні причини, що викликали роздробленість Київської Русі. Охарактеризуйте політичні наслідки, які вона мала.
11 11. Визначте етапи політичної історії Галицько-Волинської держави та охарактеризуйте їх.
12 12. Дайте оцінку діяльності Данила Галицького. Визначте основні досягнення Данила Галицького у внутрішній та зовнішній політиці
13 13. Розкрийте причини, за яких Українські землі опинилися у складі Великого князівства Литовського. Визначте політику Литви в українських землях в ХІІІ - на поч. ХIV ст.
14 14. Визначте причини проголошення Брестської церковної унії 1596 року, та її наслідки для України в ХVI - ХVII ст.
15 15. Визначте соціально-економічні та політичні передумови виникнення українського козацтва. Розкрийте поняття «реєстрове козацтво».
16 16. Охарактеризуйте політику гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного. Визначте його досягнення у внутрішній та зовнішній політиці
17 17. Охарактеризуйте місце і роль Б. Хмельницького в українській історії. Визначте його досягнення і прорахунки у зовнішній і внутрішній політиці.
18 18. Визначте причини, характер та охарактеризуйте періодизацію Національно-визвольної війни 1648-1676 рр.
19 19. Охарактеризуйте період в історії Україні після смерті Б.Хмельницького. Визначте його наслідки.
20 20. Порівняйте зміст і наслідки Андрусівського перемир'я (1667 р.) та «Вічного миру» (1686) для України.
21 21. Проаналізуйте зміст Конституції П.Орлика. Охарактеризуйте її історичне значення
22 22. Дайте оцінку діяльності гетьмана І.Мазепа. Визначте його досягнення і прорахунки у зовнішній і внутрішній політиці.
23 23. Визначте основні риси польського панування на Правобережній Україні у XVIІ cт., які воно мало наслідки. Охарактеризуйте Гайдамацький рух в Україні
24 24. Обґрунтуйте закономірність козацько-селянських повстань кін. XVI ст. та 20-30-х рр. XVII ст., визначте їх наслідки.
25 25. Проаналізуйте заходи Петра І, направлені на ліквідацію автономного устрою в Україні. Визначте їх наслідки.
26 26. Розкрийте зміст політики Катерини II щодо України. Проаналізуйте причини ліквідації Гетьманщини.
27 27. Розкрийте поняття «модернізація економіки». Доведіть на прикладах, що в другій половині XIX cт. було здійснено модернізацію економіки України.
28 28. Проаналізуйте декабристський рух в Україні, визначте причини поразки декабристів.
29 29. Охарактеризуйте національно-визвольний рух в Наддніпрянській Україні в др. пол. XIX cт. Визначте його наслідки.
30 30. Розкрийте причини виникнення та основні напрямки діяльності Кирило-Мефодіївського братства. Визначте роль Т.Г.Шевченка в діяльності братства.
31 31. Порівняйте аграрну політику П.А.Столипіна з реформою 1861 р. в Україні. Охарактеризуйте їх наслідки.
32 Розкрийте головні причини, що призвели до активізації революційно-визвольної боротьби в Україні на поч. XX cт. Охарактеризуйте особливості революції 1905-1907 рр. в Україні
33 Проаналізуйте в чому полягала трагедія України в роки Першої світової війні.
34 Охарактеризуйте український національний рух в роки Першої світової війни. Визначте причини розколу українського національного руху.
35 Визначте наслідки та причини поразки української національно-демократичної революції 1917-1920 pp.
36 36.Розкрийте причини, мету заснування Української Центральної Ради, її соціальну базу і програму.
37 37.Розкрийте зміст і порівняйте І і II Універсали Центральної Ради.
38 Проаналізуйте зміст IV Універсалу Центральної Ради та Брестського миру. Охарактеризуйте їх вплив на внутрішньо- та зовнішньополітичне становище України.
39 Дайте оцінку діяльності П.Скоропадського, визначте його досягнення і прорахунки у зовнішній та внутрішній політиці.
40 Визначте причини утворення та склад Директорії УHP, визначте основні напрямки внутрішньої політики Директорії УHP.
41 Визначте причини здійснення та основні напрямки сталінської політики індустріалізації. Охарактеризуйте наслідки індустріалізації для України.
42 43.Дайте оцінку колективізації українського села. Доведіть, що голодомор 1932-1933 pp. є наслідком колективізації.
43 44.Проаналізуйте початковий період Великої Вітчизняної війни (Другої світової війни), визначте причини поразок радянських військ в перші місяці війни.
44 Розкрийте мету і зміст німецького окупаційного режиму. Проаналізуйте причини і напрямки руху Опору в Україні в роки Другої світової війни.
03.02.2016; 15:37
хиты: 2039
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь