пользователей: 28224
предметов: 12113
вопросов: 227781
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Історія України

1 Первісна доба на території України
2 Трипільська культура
3 Бронзова доба на території Україні
4 4.Кочові народи Півдня України
5 5.Джерела дослідження скіфів
6 6.Теорії походження Київської Русі
7 Культура Київської Русі
8 8.Джерела дослідження історії Київської Русі
9 9.Зовнішня політика одного з Київських князів (на вибір)
10 10.Причини роздробленості Русі
11 11.Діяльність Данила Галицького
12 Культура доби Галицько-Волинського князівства
13 Руські літописи
14 14.Політика Литви на українських землях в ХІІІ - на поч. ХIV ст.
15 15.Литовські статути
16 16.Брестська церковна унія
17 Причини виникнення козацтва
18 Теорії походження козацтва
19 Політика гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного
20 20.Зовнішня політика гетьмана Б. Хмельницького
21 21.Доба Руїни в Україні
22 Андрусівське перемир’я та його зміст
23 23.Вічний мир
24 Конституція Пилипа Орлика
25 Політика гетьмана Івана Мазепи
26 26.Політика Петра І стосовно України
27 Польське панування на Правобережній Україні у XVIІ cт.
28 28.Політика Катерини ІІ щодо України
29 29.Культура бароко в Україні
30 Реформи 1860-х років в Російській імперії
31 Декабристський рух в Україні
32 Ідеологія декабристів
33 33.Національне відродження в Україні
34 Напрямки діяльності Кирило-Мефодіївського братства
35 Ідеологія Кирило-Мефодіївського братства
36 36.Українська культура у ХІХ ст.
37 Повсякденне життя українців у ХІХ ст.
38 Столипінська аграрна реформа
39 український національний рух в роки Першої світової війни
40 40.Політика Української Центральної Ради
41 Політика П.Скоропадського
42 склад Директорії УHP
43 43.Політика воєнного комунізму
44 Нова економічна політика в СРСР
45 Індустріалізація в УРСР
46 Колективізація в УРСР
47 Напрямки руху Опору в Україні в роки Другої світової війни
48 48.Політична платформа боротьби ОУН-УПА в 1945-1953 рр.
49 «Шістдесятники»
50 50. Дисидентський рух в Україні
51 51.Культура України на сучасному етапі
52 Релігійна ситуація в сучасній Україні
53 Політичні партії в Україні на сучасному етапі
54 Історичні міфи
55 Фальсифікація історії
56 56.Джерела дослідження історії України
15.01.2016; 16:53
хиты: 2563
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь