пользователей: 30066
предметов: 12324
вопросов: 233379
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

інформатика

1 Проаналізуйте специфіку інтерактивного дистанційного навчання.
2 Використовуючи шаблон MS Office Word, створіть за зразком діловий лист.
3 Наведіть приклади застосування комп’ютерної техніки у різних сферах діяльності людини.
4 Використовуючи Google-календар, створіть розклад на тиждень.
5 Визначте подібність та відмінність між растровою та векторною графікою, результати подайте у вигляді таблиці.
6 Використовуючи RSS, підпишіться на два освітні сайти.
7 Наведіть приклади використання програмного пакету AdobePhotoshop в професійній діяльності дизайнера.
8 Створіть словник професійних термінів засобами вікі-технологій.
9 Охарактеризуйте основні пристрої комп’ютера. Поясніть їх функціональне призначення.
10 10.Використовуючи шаблон, створіть засобами MS Office Publisher веб-сайт.
11 11.Класифікуйте пристрої вводу-виводу інформації ПК.
12 12.Знайдіть в різних пошукових системах інформацію про застосування SMART Board. Результати пошуку проаналізуйте і зробіть висновок.
13 13.Сформулюйте вимоги до створення документів у текстовому редакторі MS Office Word.
14 14.Використовуючи шаблон, створіть засобами MS Office Publisher оголошення про проведення олімпіади.
15 15.Продемонструйте можливості текстового редактора MS Office Word при застосуванні майстрів.
16 Знайдіть в Інтернеті растрове зображення та відредагуйте його.
17 17.Охарактеризуйте принципи, що визначають архітектуру ПК.
18 18.Використовуючи пошукові системи, знайдіть українські ресурси вільного доступу: депозитарії, журнали, бібліотеки. Список збережіть в закладках.
19 19.Продемонструйте основні операції з редагування фільму за допомогою відеоредактора MovieMaker.
20 20Використовуючи шаблон, створіть засобами MS Office Publisher інформаційний буклет.
21 21.Наведіть приклади застосування табличного процесора MS Office Excel при роботі над дидактичними та методичними матеріалами.
22 22.Створіть відео кліп в MovieMaker з кількох заданих зображень.
23 23.Зробіть огляд еволюції технологій і засобів навчання. Проаналізуйте цей огляд, результати оформіть у вигляді презентації.
24 24.Створіть список корисних посилань для підтримки навчання студентів спеціальності «Дизайн».
25 25. Продемонструйте можливості використання інтерактивного програмно-технологічного навчального комплексу SMART Board.
26 26.Використовуючи шаблон, створіть засобами MS Office Publisher бюлетень.
27 27.Дайте характеристику загальним поняттям середовища світової глобальної комп’ютерної мережі Інтернет.
28 28.Використовуючи шаблон MS Office Word, створіть стандартне резюме.
29 29.Визначте основні служби Інтернет. Охарактеризуйте доменну систему імен Інтернет. Наведіть приклад доменного імені за напрямом діяльності та географічного.
30 Використовуючи шаблон MS Office Word, створіть сучасне резюме.
31 31.Складіть перелік основних понять WorldWideWeb. Охарактеризуйте етапи пошуку інформації на WWW- серверах.
32 32.Використовуючи шаблон MS Office Word, створіть вишукане резюме.
33 33.Проаналізуйте специфіку навчання в Інтернеті. Класифікуйте навчальні ресурси.
34 34.Створіть презентацію в MS Office PowerPoint про майбутню професію.
35 35. Продемонструйте на прикладі використання статичних навчальних сайтів. Створіть список сайтів. Які з них на Вашу думку є найважливішими для навчання дизайнера.
36 36.Створіть в програмі MS Office Excel тест з вибором кількох правильних відповідей з набору.
37 37.Класифікуйте інтерактивні навчальні засоби навчання в Інтернеті. Створіть список таких засобів. Які з них на Вашу думку є найважливішими для навчання дизайнера.
38 Створіть засобами SMART Board презентацію з 10 сторінок.
39 Продемонструйте створення текстового блоку в програмі MS Office Publisher.
40 40.Використовуючи шаблон, створіть календар.
41 41.Продемонструйте можливості застосування стилю в програмі MS Office Publisher.
42 42.Створіть в програмі MS Office Excel тест з вибором одного елемента зі списку.
43 Складіть список українських та зарубіжних освітніх сайтів. Продемонструйте їх застосування на практиці.
44 Створіть в програмі MS Office Excel кросворд з використанням ключового слова.
45 Продемонструйте етапи проектування та створення презентацій засобами PowerPoint.
46 Використовуючи шаблон, створіть засобами MS Office Publisher грамоту.
47 ​​47.Складіть перелік мультимедійних курсів з навчальних дисциплін.
48 48.Створіть в програмі MS Office Excel тест з вибором однієї правильної відповіді зі списку.
49 Класифікуйте форми дистанційного навчання, результат оформіть у вигляді таблиці.
50 50.Використовуючи засоби YouTube, знайдіть відео урок «Робота в MovieMaker».
51 51.Продемонструйте на прикладі можливості використання електронних словників.
52 Створіть в програмі MS Office Excel кросворд.
53 Продемонструйте можливості використання сучасних систем перекладу текстової інформації з однієї мови на іншу та перевірки орфографії. Виділіть та опишіть їх основні характеристики і можливості.
54 Створіть зображення у векторному редакторі.
55 Дайте характеристику програмному забезпеченню для обробки мультимедійних даних.
56 56.Доповніть створену засобами MS Office PowerPoint презентацію знайденими в мережі Інтернет матеріалами.
01.11.2015; 15:56
хиты: 2881
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь