пользователей: 28037
предметов: 12004
вопросов: 223410
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

10.Використовуючи шаблон, створіть засобами MS Office Publisher веб-сайт.

Визначення напрямів використання веб-сайтів

Веб-сайти можна з успіхом використовувати:

·         як інформаційні ресурси для інших студентів(користувачів);

·         для встановлення зв'язку з іншими студентами(користувачами) у світі;

·         як засіб пошуку партнерів для здійснення завдань проекту;

·         для демонстрації процесу навчання, який включає вивчення матеріалів з мультимедійної енциклопедії, довідкової бібліотеки, Інтернету та інших джерел;

·         для опублікування результатів оглядів і анкетних опитувань;

·         для подання учнівських творів, наприклад, віршів, оповідань і наукових робіт;

·         для висвітлення результатів проекту;

·         для відображення різних подій,  наприклад, для розміщення матеріалів краєзнавчих експедицій, фотографій з останньої екскурсії тощо;

·         для створення інтерактивної газети чи журналу, що відображає події з життя закладу.

Планування змісту веб-сайту

Вдало розробленому веб-сайту притаманні розмаїття ресурсів та динамізм Інтернету. Він може стати місцем зустрічі для спілкування, обговорення різноманітних тем, збирання  даних, надання інформації тощо.

При створенні веб-сайта ви необхідно враховуватити вік аудиторії, з якими ви працюєте, та аудиторію, для якої призначається вміст веб-сайта.

Під час розробки веб-сайта думайте про те, як досягти поставлених навчальних цілей.

Визначіть, на яку аудиторію розрахований веб-сайт, і створіть цікавий та зручний для цих користувачів формат. Плануючи зміст веб-сайта, вам необхідно враховува­ти ряд чинників.

  • Яке з'єднання з Інтернетом буде мати більша частина відвідувачів майбутнього веб-сайта: швидке чи повільне. Від відповіді залежать кількість і розміри зображень на веб-сайті.
  • Які версії браузерів будуть використовувати відвідувачі веб-сайта: сучасні або старі (що не дають можливості розглядати сторінки з таблицями, фреймами та анімацією. Не забувай­те, що ваш веб-сайт будуть відвідувати люди, які працюють з різними браузерами та різ­ним за потужністю комунікаційним обладнанням.

Зверніть увагу на узгодженість елементів дизайну веб-сайта. Виберіть ненав'язли­вий фон, забезпечте зручну навігацію, визначте стилі заголовків і загальний поря­док розміщення сторінок.

На кожній сторінці веб-сайта доцільно розмістити:

  • кнопки або гіперпосилання для переходу на головну сторінку;
  • адресу електронної пошти;
  • дату останньої модифікації веб-сайта;
  • URL-адресу сайта (на даному етапі ви не зможете розмістити URL-адресу на веб-сторінці).

Запишіть свої ідеї у поля наведеного далі бланка.

Загальна мета:

Назва веб-сайта:

Теми та довідкові матеріали, які я буду шукати в Інтернеті:

Інші ресурси, які я буду використовувати при створенні свого веб-сайта (енциклопедії, підручники, інші друковані джерела):

Для досягнення поставлених навчальних цілей до мого веб-сайта увій­дуть такі складові:

□   Гіперпосилання на пов'язані за тематикою веб-сайти;

□   Форма для відповідей або опитування;

□   Компіляція спільних даних;

□   Електронна кореспонденція;

□   Діаграми і графіки;

□   Скановані учнівські малюнки або комп'ютерна графіка;

Список інформаційних джерел 

Рекомендації:

1.запустіть програму Microsoft Publishеr  на виконання.

2.В області завдань Новая публикация виберіть тип публікації Веб-узлы и электронная почта, а після цього посилання Веб-узлы .

3.Клацніть на обраному шаблоні веб-сайта, в результаті чого відкриється вікно майстра Удобный построитель веб-узлов .

У першому вікні майстра –Цели этого узла – дається перелік сторінок певного призначення, які можна включити до складу веб-сайта. Для включення веб-сторінки досить встановити прапорець, розташований ліворуч від її назви. Вибрана сторінка відображається ліворуч у діалоговому вікні. Позначивши потрібні сторінки, клацніть на кнопці ОК.

4.Після цього на екрані з’явиться діалогове вікно Личные данные.Заповніть у ньому відповідні поля і клацніть  на кнопці ОК.

5.Область завдань Параметры : Веб-узел, яка розташована на екрані ліворуч, призначена для надання допомоги у створенні веб-сайта.

Навігаційна область сайта містить гіперпосилання на інші його сторінки. Якщо потрібно, щоб навігаційна область розташовувалася ліворуч, а заголовки зв'язаних сторінок -внизу кожної сторінки, у розділі Панель навигации (Панель навігації) області завдань виберіть варіант Вертикальная и горизонтальная (Вертикальна та горизонтальна). Як­що потрібно, щоб навігаційна область була лише з лівого боку, виберіть варіант Только вертикальная (Тільки вертикальна).

6. Клацніть у області завдань Параметры: Веб-узел (Параметри: Веб-вузол) на посиланні Цветовые схемы (Колірні схеми). Після цього ви матимете змогу вибрати один із ва­ріантів колірної схеми або, клацнувши на посиланні Пользовательская цветовая схема(Колірна схема користувача), створити власну схему.

7.Клацніть на посиланні Шрифтовые схемы (Шрифтові схеми). Виберіть один із варіантів схеми шрифтів або для отримання змоги створити власну схему клацніть на посиланні Стили и форматирование (Стилі та форматування).


30.10.2015; 17:34
хиты: 168
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь