пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Укр. мова

46.Дати визначення поняття «мовний етикет» ознайомитися з одиницями та видами мовного етикету

Мовний етикет – сукупність словесних формул ввічливості прийнятих у певному колі людей, у певному суспільстві, у певній країні. Це функціональна підсистема мови із своїм набором слів, стереотипних фраз, правилами поєднання їх.  АБО Мовний етикет – це сукупність правил мовної поведінки, які репрезентуються в мікросистемі національно специфічних стійких формул і виразів у ситуаціях установлення контакту зі співбесідником, підтримки спілкування в доброзичливій тональності.
За сферою виокремлюють такі види М.Е.: загально громадський – сукупність правил і традицій, яких дотримуються громадяни в усіх сферах діяльності; дипломатичний – правила поведінки дипломатів та інших офіційних осіб при контактах один з одним на міжнародних прийомах, візитах; військовий- набір загальноприйнятих в армії правил, традицій і умовностей; діловий – норми поведінки і спілкування різних соціальних груп; службовий – система особистісних взаємовідносин керівника з підлеглими.
 Мовний етикет реалізується у спеціалізованих одиницях. Ці одиниці – формули вітання, прощання, вибачення, прохання тощо., – зазвичай, є перформативами (тобто. висловлювання, проголошення яких одночасно означає вчинення названої дії;). Справді, фрази Приношу вибачення, Дякую, Прошу Вас тощо. не описують дії, не бажаючи є діями – відповідно, вибаченням, складенням подяки, проханням тощо. 
Одиниці мовного етикету регулярним чином співвідносні з однокорінними чи синонімічними словами і конструкціями, які мають этикетного характеру, наприклад: Сердечно дякую Вам. – Він сердечно подякував мене.  Отож поруч із стійкою формулою Вибачте мені необхідно помістити інші більш-менш стійкі формули: Не внаслідок чого мені вибачатися! Не міг інакше вступити! О, що мені робити, Ви мені тепер будь-коли даруйте! тощо. Отже, в стійкою формулі вибачення носій мови будь-якої миті може вичленувати ті чи інші смислові елементи.

 


11.06.2015; 19:48
хиты: 413
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь