пользователей: 28055
предметов: 12023
вопросов: 223880
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Укр. мова

1.Розмежувати поняття:

1) Мова – система звукових і графічних знаків, що виникла на певному рівні розвитку людства, розвивається і має соціальне призначення.
Рідна мова – мова, яку виробили рідні по крові покоління, саме цю мову людина вивчає найперше.
Українська мова – національна мова українців.
Національна мова – охоплює загальнонародну українську мову – як літературну, так і діалекти, професійні і соціальні жаргони, суто розмовну лексику.
Мова і суспільство – одна з центральних проблем сучасної лінгвістики, що умотивоване такими чинниками як: громадський характер виникнення, розвитку та функціонування мови.
Державна мова – мова національності, яка самовизначилась в давній державі.
Мовна політика -  сукупність ідеологічних постулатів і практичних дій, спрямованих на регулювання мовних відносин у країні або на розвиток мовної системи у певному напрямі.
Літературна мова та її ознаки  - вироблена форма загальнонародної мови, яка має певні норми в граматиці, лексиці, вимові тощо. Літературна мова характеризується такими найголовнішими ознаками:
•    унормованість;
•    стандартність;
•    наддіалектність;
•    поліфункціональність;
•    стилістична диференціація;
•    наявність усної і писемної форм вираження.
Лінгвоцид  -  це свідома, цілеспрямована політика нищення певної мови як головної ознаки етносу – нації чи народності.
Геноцид - цілеспрямовані дії з метою знищення повністю або частково окремих груп населення чи цілих народів за національними, етнічними, расовими або релігійними мотивами.
Етноцид – різновид етнонаціональної політики (політичної поведінки), спрямованої на знищення ідентичності й культури конкретного народу (етносу).
Генофонд – сукупність генів особин нації, здатних бути переданими при відтворенні нових поколінь.

 


11.06.2015; 17:52
хиты: 177
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь