пользователей: 30286
предметов: 12384
вопросов: 234415
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Зарубіжна література

1 1.Протиставленнѐ в романі Ф.Стендалѐ «Червоне і чорне» «природної лядини» і «цивілізації».
2 2.Історіѐ створеннѐ збірки «Листѐ трави» В.Вітмена, її провідні теми і мотиви.
3 3. Роман Ф.Стендалѐ «Червоне і чорне» - безкомпромісна, правдива розповідь про суспільно - політичне життѐ і лядину періоду Реставрації.
4 4.Тонкий ліризм поезії В. Маѐковського « Послухайте!».
5 5.Актуальні проблеми формуваннѐ життювих цінностей молодих лядей та їхню втіленнѐ в лірико-психологічній повісті Дж. Д. Селінджера «Ловець у житі».
6 6.Збірка Ш.Бодлера «Квіти зла»: особливості побудови, проблематика.
7 7.Влада золота та її філософіѐ в повісті О. де Бальзака «Гобсек».
8 8.Традиційність і своюрідність вирішеннѐ проблеми «поет і натовп», гіркота почуттів від недосконалості сучасного суспільства в поезії Ш.Бодлера «Альбатрос».
9 9.Переосмисленнѐ біблійних сяжетів та образів, їх роль у розкритті ідейного задуму в романі «Майстер і Маргарита» М. Булгакова.
10 10.Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша Ш.Бодлера «Вечорова гармоніѐ».
11 11. Втіленнѐ морального ідеалу О. де Бальзака в повісті «Гобсек» (на прикладі образів Фанні Мальво і Дервілѐ).
12 12.Тлумаченнѐ предметних образів ѐк «видимих знаків» ідей, почуттів, душевних станів у поезії Ш.Бодлера «Відповідності».
13 13. Проблематика та система образів оповіданнѐ «Стариган з крилами» Г. Г. Маркеса.
14 14. «Поетичне мистецтво» П.Верлена - віршований маніфест символізму.
15 15.Тема совісті, співвідношеннѐ добра і зла, морального вибору, взаюмин особистості з владоя, долі невизнаного митцѐ у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита».
16 16.Світ природи і духовний стан ліричного героѐ у верленівських «пейзажах душі» (П.Верлен «Осіннѐ піснѐ»).
17 17.Правда Соні Мармеладової проти «правди» Родіона Раскольникова (за романом Ф.Достоювського «Злочин і кара»).
18 18. Розкриттѐ принципів нової поетичної свідомості в сонеті А.Рембо «Голосівки».
19 19.«Двійники» Родіона Раскольникова в романі Ф.Достоювського «Злочин і кара».
20 20. Відображеннѐ в творі «Орфей, Еврідіка, Гермес» провідних мотивів лірики Рільке: взаюмозв'ѐзок життѐ і смерті, трагічний розрив у взаюминах чоловіка і жінки, сутність і покликаннѐ мистецтва.
21 21. Філософські та соціальні корені теорії Родіона Раскольникова. Вбивство ѐк теоріѐ (за романом Ф.Достоювського «Злочин і кара»).
22 22. Образ Орфеѐ у творі Р.М.Рільке «Орфей, Еврідіка, Гермес» ѐк персоніфікаціѐ сили мистецтва, що приборкую природу й одухотворѐю світ.
23 23.Роман «Анна Кареніна» Л.Толстого - художню дослідженнѐ сімейних стосунків.
24 24.Провідні теми, настрої й образи лірики Гійома Аполлінера.
25 25.Суперечливий характер образу Анни Кареніної (за романом Л.Толстого «Анна Кареніна»).
26 26.Зображеннѐ природи лядських почуттів у поезії Гійома Аполлінера «Міст Мірабо».
27 27. Психологічне есе «Джакомо Джойс» Джеймса Джойса, його автобіографічний характер.
28 28.Застереженнѐ лядства від небезпеки самознищеннѐ в поезії Гійома Аполлінера «Зарізана голубка й водограй».
29 29.Ствердженнѐ цінності творчості та коханнѐ, їх рѐтівної сили в долі Майстра і Маргарити (за романом М.Булгакова «Майстер і Маргарита»).
30 30 Художне зображення першої світової війни в поезії "Зарізана Голубка і подограй"
31 31.Зображеннѐ гармонії лядини та природи в романі «Тисѐча журавлів» Ясунарі Кавабати.
32 32.Провідні теми, настрої й образи лірики Т.-С. Еліота.
33 33.Етико-філософський сенс конфлікту краси й моралі та особливості його розв'ѐзаннѐ в романі О. Вайльда «Портрет Доріана Грея».
34 34 Зображення згубної влади сучасного міста над людиною в поезії Т.-С. Еліота «Ранок біля вікна».
35 35. «Старий і море» Е.Хемінгуеѐ - філософська повість-притча.
36 36. Тема втрати людством духовних орієнтирів у поезії Т.-С. Еліота «Суїні серед солов’їв».
37 37. Зображеннѐ ілюзії щастѐ, критика фальшивих цінностей в п'юсі «Лѐльковий дім» Г. Ібсена.
38 38. Поюднаннѐ реального та фантастичного у «Баладі про царівну Місѐцівну» Ф. Гарсіа Лорки.
39 39Символічний сенс сяжету п'юси «Носороги» Е.Йонеско.
40 40.Філософська проблема пошуку сенсу буттѐ у «Касиді про троѐнду» Ф. Гарсіа Лорки.
41 41.Глибокий психологізм зображеннѐ в п'юсі «Лѐльковий дім» Г. Ібсена духовного розвитку особистості. Бунт Нори.
42 42.Образ Незнайомої ѐк втіленнѐ Вічної Жіночності, його протиставленнѐ світу ницої прози життѐ у поезії О. Блока «Незнайома».
43 43. Тема служіннѐ мистецтву, вибору життювої мети, творчого успіху, призначеннѐ лядини в п'юсі А. Чехова «Чайка».
44 44.Ідея «двобоя з життѐм» та «лябові-ворожнечі» у поезії О. Блока «Весно, весно, без меж і без края...».
45 45.Новела Т.Манна «Маріо і чарівник» - твір-застереженнѐ.
46 46.Роздуми поета про тѐжкі наслідки порушеннѐ духовної юдності (О. Блок «Про доблесті, про подвиги, про славу»).
47 47.Трансформаціѐ античного міфу в п'юсі Б.Шоу «Пігмаліон».
48 48.Створеннѐ у поемі «Реквієм» А. А. Ахматової узагальненого портрету народного стражданнѐ, розкриттѐ юдності материнської трагедії ліричної героїні і країни, проблема історичної пам'ѐті.
49 49.Проблеми співвідношеннѐ краси й зла, влади митцѐ та мистецтва над натовпом, пошуків досконалості в романі «Запахи, або Історіѐ одного вбивці» П. Зяскінда.
50 50.Своюрідність поезії В. В. Маѐковського (поезії за вибором).
51 51. Концепція світу та людини, проблема морального вибору в екстремальних ситуаціях, цінність особистісного начала та обов’язку перед людством (за романом А.Камю «Чума»).
52 52.Характерні особливості поезії Б. Пастернака.
53 53. Конфлікт між філологічними експериментами Хіггінса та його моральноя відповідальністя за доля Елізи Дулітл - основа полеміки навколо «експерименту над лядиноя» (за п'юсоя Б. Шоу «Пігмаліон»).
54 54. Осмисленнѐ трагедії Другої світової війни в поезії П. Целана «Фуга смерті».
55 55. Філософська проблема, особливості композиції, сенс центральної метафори новели «Перевтіленнѐ» Ф. Кафки.
56 56. Особливості пейзажної лірики Б. Пастернака: одухотвореність образів природи, передача настроїв потрясіння, захвату буттям; лейтмотивні образи ( злива, заметіль, свіча, сад).
57 57. Оригінальність трансформації теми «маленької лядини» в новелі Ф. Кафки «Перевтіленнѐ».
58 58. Відображення ідей спорідненості життя й творчості, «побуту й екстатичності» в поезії Бориса Пастернака.
59 59.Внутрішні суперечності головного героѐ новели «Перевтіленнѐ» Ф. Кафки. Лядське і «тваринне» в образі Грегора Замзи.
60 60. Символіка образів та новаторство візуального оформлення твору Гійома Аполлінера «Зарізана голубка та водограй».
19.06.2015; 12:13
хиты: 9233
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь