пользователей: 30043
предметов: 12322
вопросов: 233337
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Історія України

1 Геополітичне становище українських земель на поч. ХХ ст.
2 ​Розвиток промисловості та сільського господарства українських земель у складі Російської імперії на поч. ХХ ст.
3 Причини столипінської реформи в Україні. Наслідки аграрної реформи для подальшого формування капіталістичних відносин в українських землях.
4 Розвиток промисловості та сільського господарства українських земель у Австро-Угорської імперії на поч. ХХ ст​
5 Плани воюючих сторін щодо України в роки Першої світової війни
6 Початок Української національної революції (1917-1920) та утворення Центральної Ради. Причини проголошення та історичне значення І Універсалу Центральної Ради.
7 Причини проголошення та історичне значення II Універсалу Центральної Ради.
8 Причини проголошення та історичне значення IIIУніверсалу Центральної Ради.
9 .Причини прийняття та історичне значення IV Універсалу Центральної Ради
10 Брест-Литовський мирний договір (1918) та його наслідки для України.
11 Причини державного перевороту та особливості приходу до влади гетьмана П.П.Скоропадського.
12 Внутрішня та зовнішня політика Української Держави П.Скоропадського.
13 Причини утворення Директорії та повалення гетьманату.
14 Внутрішня та зовнішня політика Директорії УНР.
15 Причини та історичні обставини проголошення ЗУНР та її роль в консолідації України.
16 Зовнішня і внутрішня політика ЗУНР. Історичне значення Акту Злуки ЗУНР та УНР (22 січня 1919 р.) на шляху до соборності України.
17 Суть та особливості здійснення політики «воєнного комунізму» в Україні.
18 Причини і масштаби голоду 1921-1923 рр. в Україні та діяльність організацій допомоги голодуючим.
19 Причини переходу до нової економічної політики та особливості впровадження непу в Україні.
20 Українізація 20-х років XX ст. та її значення для національного відродження України.
21 Входження України до складу СРСР​
22 Причини, масштаби і наслідки Голодомору 1932-1933 рр. в Україні.
23 Методи здійснення, особливості та результати сталінської індустріалізації в Україні
24 Політика Польщі, Румунії, Чехословаччини стосовно населення західноукраїнських земель, що входили до їх складу в 1920-1930-х рр.
25 Проголошення незалежності Карпатської України в 1939 р., та його історичне значення.
26 Радянсько-німецькі договори 1939 р. та їхній вплив на Україну.
27 Причини і наслідки возз'єднання західноукраїнських земель з УРСР та радянізація Західної України у 1939-1941 рр.
28 Політичні та економічні мотиви і наслідки радянської колективізації в Україні.
29 Утворення Організації українських націоналістів (ОУН) та її діяльність напередодні Другої світової війни.
30 Місце України в планах німецького командування в 1941 р. та причини швидкої окупації України військами Німеччини (літо-осінь 1941 р.).
31 Фашистський окупаційний режим в Україні.
32 Діяльність Руху Опору в Україні під час Другої світової війни та його основні напрямки.
33 Діяльність радянського та націоналістичного підпілля в Україні, його значення.
34 Наслідки Другої світової війни для України.
35 Завершення формування території України в 1945-1954 рр.
36 Історичне значення об'єднання українських земель у складі УРСР у 40-х - 50-х рр. XX ст.
37 Особливості відбудови народного господарства в першому повоєнному десятиріччі
38 Основні проблеми відбудови сільського господарства України після завершення Великої Вітчизняної війни. Причини та масштаби голоду 1946-1947 рр.
39 Процес вирішення українських територіальних питань, об'єднання українських земель після закінчення Другої світової війни.
40 Боротьба з українським націоналізмом сер. 40-х до поч. 50-х рр. XX ст. Операція «Вісла».
41 Основні тенденції суспільно-політичного життя в Україні після смерті Й.Сталіна. Вплив XX з'їзду КПРС на суспільно-політичне життя в Україні.
42 Особливості процесів десталінізації в Україні.
43 Економічні реформи в Україні у 1956-1964 рр. (хрущовські реформи).
44 Входження Кримської області до складу України, позитивні і негативні наслідки цього процесу.
45 Причини зародження, основні напрямки та особливості дисидентського руху в Україні в 60-х - 70-х рр. ХХ ст.
46 Прояви автономістських тенденцій у керівництві України за часів першого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста та їхня обмеженість.
47 Основні напрямки політики русифікації України в 70-х - 80-х рр. ХХ ст. В.В.Щербицький
48 Причини зростання політичної активності українського суспільства у другій половині 80-х рр. XX ст. Прийняття Закону України «Про мови» (1989 р.).
49 Вплив процесів «перебудови» на суспільно-політичне життя України у другій половині 80-х рр. XX ст.
50 Історичне значення обрання першого Президента України.
51 Причини проголошення, зміст та історичне значення «Акту проголошення незалежності України».
52 Причини проведення та історичне значення Референдуму 1 грудня 1991 p., припинення існування Радянського Союзу, проголошення незалежності України.
53 Причини проголошення, зміст та історичне значення «Декларації про державний суверенітет України».
54 Розгортання державотворчих процесів в Україні на початку 90-х років XXст.
55 Соціально-економічні процеси в сучасній Україні та шляхи їх вирішення.
56 Провідні напрями та тенденції в культурному і духовному житті сучасної України
57 Основні етапи формування та особливості багатопартійної системи в Україні (кінець 80-х - 90-ті рр. XX ст.).
58 Прийняття та значення Конституції України 1996 р.
59 Сучасна релігійна та міжконфесійна ситуація в Україні.
60 Політичне життя в Україні 2000-2014
11.06.2015; 17:54
хиты: 4531
рейтинг:+6
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь