пользователей: 28043
предметов: 12014
вопросов: 223654
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

42.Образ Незнайомої ѐк втіленнѐ Вічної Жіночності, його протиставленнѐ світу ницої прози життѐ у поезії О. Блока «Незнайома».

Блок Олександр Олександрович був породжений двадцѐть восьмого листопада в

1880-ом року. Поет почав своя творчість ще в дитинстві, коли йому було всього-те

п'ѐть років, він і написав свої перші римовані рѐдки

Коли маленькому Сашку здійснилосѐ дев'ѐть років, він був відправлений на навчаннѐ

в гімназія. Учивсѐ майбутній поет добре, і успішно неї закінчив. Потім у його житті

пішов яридичний факультет у Санкт-Петербурзі, але Блок провчивсѐ на ньому

недовго, і незабаром перевівсѐ на історико-філософський факультет. Який і був їм

успішно кінчений в 1906-ом року

В 1897-ом року Блок подорожував за рубежем з матір'я, де й відбуласѐ його перша

закоханість. Надалі його перший романтичний досвід вплине на творчість поета

Взагалі, при житті Олександр Блок прослил надмірно влябливоя й непостійноя

лядиноя. У той час, та й у наші дні, його особисте життѐ нерідко ставало темоя

розмов у суспільстві. Не дивлѐчись на це, зі своея женоя  - Лябов'я Менделюювої

(дочкоя хіміка Дмитра Івановича) він прожив у шлябі вісімнадцѐть років,  поки

«смерть не розлучила їх».

У своїй поезії Олександр Блок відносив себе до символістів. При цьому, критики

розціняять його творчість ѐк відособлений, що істотно відрізнѐютьсѐ від інших поетів

символізм. Одніюї з найвідоміших добутків поета - поема «Дванадцѐть».

Олександр Олександрович Блок умер 7 серпнѐ 1921 р. У поета запалилисѐ клапани

всердце.

Із усього великої й різноманітної творчості відомого поета Срібного століттѐ,

Олександра Олександровича Блоку мені найбільше подобаютьсѐ його ліричний вірш

«Незнайомка». І мені здаютьсѐ, що буде досить складної знайти в поета більше

сильний і глибокий добуток, чим це. У вірші Блоку «Незнайомка» дуже сильно

відчуваютьсѐ рання творчість поета. Він ѐвно й цілеспрѐмовано вказую на час, у ѐке

відбуваютьсѐ діѐ добутку. Цим часом доби ю вечір. Длѐ раннього символичного

творчості Олександра Блоку, вечір персоніфікую собоя таюмничий час, у ѐке

відбуваютьсѐ очікуваннѐ ѐкого-небудь чуда, чогось нового й свіжого. Наприклад,

поѐви Прекрасної Дами, ѐк це був у поезії яного Блоку Але час пройшов, і чимало

років минуло від днѐ написаннѐ Блоком «Прекрасної Дами». І в його вірші

«Незнайомка» уже немаю колишньої таюмничості, романтики.

І навіть вечір уже символізуютьсѐ не із приюмним очікуваннѐм чуда, а з розгулом і шинкарським димом. І в цій обстановці вже неможливо навіть загордитисѐ собі

існуваннѐ Прекрасної Дами. Жінки, у вірші Блоку «Незнайомка», м'ѐка виражаячись,

дуже далекі від ідеалу У цьому добутку шанувальники ранньої творчості поета,

можуть його не довідатисѐ, так сильно змінивсѐ він. І немаю колишньої романтики,

немаю ідеалізації жінки. І гарний і сумний вірш «Незнайомка» дуже прозаїчно й

навіть грубувато.

На думку сучасників, у цьому добутку Блок показав ту обстановку, у ѐкій сам провів

чимало свого часу. Напевно, так воно і ю, але мені здаютьсѐ, що вірш «Незнайомка»

Блоку - це докір і суспільству, і самому собі

 


19.06.2015; 12:13
хиты: 342
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь