пользователей: 28048
предметов: 12018
вопросов: 223696
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

26.Зображеннѐ природи лядських почуттів у поезії Гійома Аполлінера «Міст Мірабо».

Дата народженнѐ 26.08  -  1880; Дата смерті 09.11  -  1918 Французький поет , класик

французької літератури ХХ століттѐ Гійом Аполлінер ( 26.8.1880 , Рим ,  -  9.11.1918 ,

Париж) народивсѐ в сім'ї польської аристократки та італійського офіцера ,  був

хрещений ѐк Вільгельм Аполлінарій Костровицький . Здобув освіту в Монте  -Карло ,

згодом перебравсѐ до Парижа. Деѐкий час працявав учителем , потім цілком

присвѐтив себе літературі . У 1913 році був опублікований поетична збірка " Алкоголь

" , ѐкий вважаютьсѐ найвищим досѐгненнѐм Аполлінера  -  поета. У книзі віршів «

Алкоголь . 1898-1913 »(1913) - інтонації народної пісні , і епічний голос великого міста

, і заклик випити всесвіт « глоткоя Парижа »(« Вандем'юр »), і роздум поета про

тяремну неволі (цикл віршів« У в'ѐзниці Санте » ; до в'ѐзниці Аполлінер потрапив за

безпідставним звинуваченнѐм у 1911). У творчості Аполлінера зіткнулисѐ

формалістичне експериментаторство і новаторський розвиток класичної традиції. І

ѐкщо нині Аполлінер сприймаютьсѐ ѐк один з найтонших ліриків 20 в . (цикл « Vitam

impendere amori »  - « Життѐ присвѐтити лябові » , 1917 ) , то насамперед тому , що

вплив модерністських шкіл , будь то символізм (повість « розкладатисѐ чарівник » ,

1908 ) , кубізм ( « Естетичні роздуми . Художники-  кубісти » , 1913 ) , футуризм ( «

футуристична антитрадиціѐ , маніфест - синтез » , 1913 ) або сярреалізм (драма « перс

Тіресіѐ » , пост. 1917 , вид. 1918 ) , не змогло скувати творчість Аполлінера . Він

виходив з чергових тупиків на своя дорогу - довіри до майбутнього , смаку до життѐ

(цикл новел « Єресіарх і К ° » , 1910 ) , гротескного осміѐннѐ буржуазного здичавіннѐ (

книга іронічної прози « Поет убитий » , 1916 ) , до «нового » реалізму («Новий сенс і

поети » , мова Аполлінера 26 листопада 1917 ) . Напередодні 1  -ї світової війни

Аполлінер передбачав, що грѐде « час револяцій». У війні він бачив безглузде

знищеннѐ лядини лядиноя , але в 1914 добровольцем вступив у французьку армія :

прагненнѐ звільнити Польщу  - одна з причин цього рішеннѐ. Був важко поранений.

Перші військові вірші , адресовані « прекрасній дамі » , в традиціѐх куртуазної лірики ,

пофарбовані войовничим презирством до ворога (збірка « Посланнѐ до Лу » , 1915 ,

вид. 1955). Але Аполлінер створив і ліричну хроніку трагічного сприйнѐттѐ війни ( «

Калліграмми . Вірші Миру і Війни. 1913-1916 » , 1918). Підсумкове роздум Аполлінера

у містерії -буф « Колір часу» ( 1918 , опубл. 1920 ) над власницьким світом звучить ѐк

грізне звинуваченнѐ епосі самогубного індивідуалізму . Формалістичні експерименти

Аполлінера канонізували дадаїсти і сярреалісти , а трагедійний ліризм поета і його

оптимістичну віру в торжество «зорі над сутінками » сприйнѐли П. Еляар , В. Незвал і

Л. Арагон . Поет помер у Парижі від грипу незадовго до підписаннѐ перемир'ѐ у війні ,

9 листопада 1918 Похований на паризькому кладовищі Пер- Лашез .

Твір за віршами «МІСТ МІРАБО» ТА «ЗАРІЗАНА ГОЛУБКА І ВОДОГРАЙ». Французький поет Гійом Аполлінер, творчість ѐкого нині стала класикоя, жив на межі

дев’ѐтнадцѐтого, «залізного» століттѐ (за словами О. Блока), і століттѐ двадцѐтого,

насиченого катастрофами і війнами. Вірші Гійома Аполлінера ѐвлѐять собоя дивне

поюднаннѐ емоційного ліризму і внутрішньої трагічності. Аполлінер  —  один із

перших поетів, котрий заторкнув у своїх творах найзвичайнісінькі, на перший поглѐд,

теми і порушив проблеми нового часу. «Складність» аполлінерівської творчості

поѐсняютьсѐ не замуренѐм у туман дійсності, а навпаки  —  тісним зв’ѐзком із

навколишнім, прагненнѐм реагувати на мінливе життѐ межі століть.

У віршах «Міст Мірабо» та «Зарізана голубка і водограй» поет звертаютьсѐ до теми

лядини і її буттѐ у сучасному світі. У першому творі — це зображеннѐ внутрішнього

світу лядини, її відчуттѐ невмолимого плину часу, і водночас — неугасної надії на

вічність коханнѐ, навіть ѐкщо це коханнѐ —  спогад. Тема пам’ѐті звучить і у вірші

«Зарізана голубка й водограй», але вже не в мінорі, з трагічним забарвленнѐм. Поет

згадую своїх друзів і подруг, життѐ ѐких забрала війна. Устрашній дійсності війни

лядина залишаютьсѐ самотньоя перед бездонним «кривавим морем», і юдине, що

може підтримати її — вічна пам’ѐть про близьких лядей. Море перетворяютьсѐ на

нетлінний фонтан пам’ѐті. Книга Аполлінера «Алкогом» була опублікована у 1913

році післѐ тривалого періоду мовчаннѐ поета й об’юдную твори  1898-1913 років.

Спочатку Аполлінер замислявав своя збірку ѐк «револяційний календар у віршах»,

але цей задум не був втілений. Проте назва книги нагадую про те, що життѐ ХХ

століттѐ, сповненого револяціѐми і війнами, пекуче, ѐк напій вогненного зміѐ.

Поезіѐ «Міст Мірабо», написана приблизно у 1912 році,- одна із знакових у збірці. У

цьому вірші ѐскраво виѐвилосѐ ліричне начало: твір оповідаю нам про коханнѐ, ѐке

йде безповоротно, ѐк Сена під паризькими мостами, а також про коханнѐ і надія,

що так само безмежні і непоборні, ѐк бурхливі води Сени. У «Мості Мірабо» прості

слова й образи в юдності з непристойним ритмом, що нагадую ритм народних пісень,

справлѐять потужний ліричний вплив. У цьому вірші Аполлінер сприйнѐв і передав

сам дух народних пісень, котрий  виѐвивсѐ і в образах, і в поетиці, і в композиції

твору. Так, повторявані рѐдки в поезії нагадуять приспів у фольклорній пісні:

Хай б’ю годинник ніч настаю Минаять дні, а ѐ ще ю

Образ над рікоя ненастанно плинного часу, що забираю і радості, і печалі,

протиставлѐютьсѐ іншому образові  —  образу сплетених рук, моста коханнѐ над

вічністя:

Рука в руці постіймо очі в очі

Під мостом рук

Вода тече хляпоче

Од вічних поглѐдів спочити хоче

Хоча ліричний герой вірша самотній, його пам’ѐть про коханнѐ стаю джерелом життѐ

і надії:

Лябов сплива ѐк та вода бігуча

Лябов сплива

Життѐ хода тѐгуча Надіѐ ж невгамовано жагуча


19.06.2015; 12:13
хиты: 290
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь