пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221566
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, я, ю, є, і. Вживання м’якого знака

1)М’якість приголосних на письмі позначається буквамиь ,і ,є, ю, я:культура,всі,спектаклі,синє,листя.

Правила вживання м’якого знака

1)в укр.. словах пишеться після букв на позначення м’яких [д’] [ т’] [з’] [с’] [дз’] [ц’] [л’] [н’],що закінчують склад:мазь,місяць,сіль,промінь.

2)у суфіксах –зьк,-цьк,-ськ-:запорізький,по-українському,але баский,різкий(зк,ск не суфікси);

3)у суфіксах еньк,онук,есеньк,ісіньк,юсіньк:синенький,дівчинонька,білісінький,малюсінький;

4)у 3-й особі одн. і множини  дійсного та у 2-й особі множини наказового способів дієслів:робить,роблять,робіть.

5)в іншомовних словах після л,н перед йо:медальйон,сеньйорита.

6)у присвійних прикметниках,утворених від іменників з м’якими приголосними,м’який знак зберігається:ненька-неньчин,Танька-Таньчин

М’який знак не пишеться

А)не ставиться м’який знак після  л,у сполученнях лц,лч,лщ,нч,нц,сц,сч,що походять з лк,нк,ск:балці,Галці,Парасці.

Б)перед постійно шиплячими й м’якими м’який знак не пишеться,крім а)після букви л:читальня.гуцульський.б)у словах тьмяний,різьбяр,бриньчати,а також женьшень.

В)після н перед ж.ч,ш,щ і суфіксами ств,ськ:інжир,інший,панщина

Г)між буквами,що позначають подвоєні(подовжені) м’які приголосні:віддячити,осінній,заміжжя.

Д)після р у кінці складу:перевірте,Харків,гіркий,але М.Горький.

БІЛЕТ 28


14.06.2015; 18:00
хиты: 617
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь