пользователей: 21252
предметов: 10461
вопросов: 177855
Конспект-online
зарегистрируйся или войди через vk.com чтобы оставить конспект.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, я, ю, є, і. Вживання м’якого знака

1)М’якість приголосних на письмі позначається буквамиь ,і ,є, ю, я:культура,всі,спектаклі,синє,листя.

Правила вживання м’якого знака

1)в укр.. словах пишеться після букв на позначення м’яких [д’] [ т’] [з’] [с’] [дз’] [ц’] [л’] [н’],що закінчують склад:мазь,місяць,сіль,промінь.

2)у суфіксах –зьк,-цьк,-ськ-:запорізький,по-українському,але баский,різкий(зк,ск не суфікси);

3)у суфіксах еньк,онук,есеньк,ісіньк,юсіньк:синенький,дівчинонька,білісінький,малюсінький;

4)у 3-й особі одн. і множини  дійсного та у 2-й особі множини наказового способів дієслів:робить,роблять,робіть.

5)в іншомовних словах після л,н перед йо:медальйон,сеньйорита.

6)у присвійних прикметниках,утворених від іменників з м’якими приголосними,м’який знак зберігається:ненька-неньчин,Танька-Таньчин

М’який знак не пишеться

А)не ставиться м’який знак після  л,у сполученнях лц,лч,лщ,нч,нц,сц,сч,що походять з лк,нк,ск:балці,Галці,Парасці.

Б)перед постійно шиплячими й м’якими м’який знак не пишеться,крім а)після букви л:читальня.гуцульський.б)у словах тьмяний,різьбяр,бриньчати,а також женьшень.

В)після н перед ж.ч,ш,щ і суфіксами ств,ськ:інжир,інший,панщина

Г)між буквами,що позначають подвоєні(подовжені) м’які приголосні:віддячити,осінній,заміжжя.

Д)після р у кінці складу:перевірте,Харків,гіркий,але М.Горький.

БІЛЕТ 28


14.06.2015; 18:00
хиты: 359
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved. помощь