пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Мова і держава. Українське законодавство про мову. Мовні обов’язки громадян.

  1. Українське законодавство про мову.

Варто зазначити, що Укр.законодавство про мову бере початок від березня 1918 p., коли було прийнято Закон ЦР про державну мову. У іє. 10 Конституції незалежної України, прийнятій 28 чер­вня 1996 p., записано: «Державною мовою в Україні є україн­ська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціо­нування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України».

Мова виражає єдність держави. У націонал. Державі ототожнюються держава,нація і мова. Одним і з найвищих виявів самоутвердження нації є державний статус її мови, який законодавчо забезпечує єє функціонування в усіх без винятку сферах суспіл.життя. Стосовно ж національних меншин зазначимо, що всі між­народні правові документи вимагають, щоб національні мен­шини, досконало оволодіваючи своєю мовою, у повному об­сязі володіли й мовою країни свого проживання. Державність ієї..мови має бути реалізована в галузі народної освіти,діяльності державних органів та адміністративних органів,у сфері науки техніки ,культури,мистецтва та іє..

Держава повинна забезпечити  можливість вивчення рідної мови на всіх рівнях освіти.

МОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН

Мова – запорука iснування народу. Захищаючи рiдну мову, ти захищаєш свiй народ, його ієїсть, його право на iснування, право на майбутнє. Не ухиляйся іє ієї боротьби! Громадяни повині захищати свою рідну мову,володіти нею,вивчати її,розмовляти нею,допомагати вивчити бажаючим мову.

 

 

 

 

 

 


14.06.2015; 18:00
хиты: 318
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь