пользователей: 28205
предметов: 12092
вопросов: 227127
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

№ 32.1. Поділ іменників на відміни і групи. 2. Прикметник як самостійна частина мови. Розряди прикметників за значенням.

1Відміна - це словозмінний клас іменників. У сучасній українській мові іменники поділяються на чотири відміни. До першої відміни належать іменники жіночого, чоловічого та спільного роду з закінченням -а(я) у називному відмінку однини: жінк-а, Полтав-а, Микол-а, земл-я, мрі-я, Ілл-я. До другої відміни належать іменники чоловічого та середнього роду, чоловічого - з нульовим закінченням у називному відмінку однини (шлях, край, степ, кінь,тесть), із закінченням -о (Дніпр-о, батьк-о), середнього роду з закінченням -о,-е,-я (олов-о, мор-е,лист-я).  До третьої відміни належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням у називному відмінку однини (кров, ніч, сіль, відданість), а також іменник мати.

1.)Кінцевий приголосний основи -----група—приклади

Твердий не шиплячий---тверда---рук-а,сосн-а

Твердий шиплячий---мішана—миш-а,площ-а

М’який-мяка—мрі-я,судд-я

2)група-правило-приклади

Тверда-іменники,основаяких в Н.В однини закінчується на твердий нешиплячий приголосний-дуб,студент

Мяка-іменники чол.роду з кінцевим мяким приголосним-скрипаль,вінець,імен.середнього роду з закінченням –е,крім тих,у яких перед –е виступає нешиплячий приголосний-море,сонцесерце;імен. Середнього роду з флексією –я  --уміння,знання,полум'я .

Мішана-іменники чол.роду і середнього роду з основою на шиплячий-скрипаль,герой,обрій

До четвертої відміни належать іменники середнього роду на -а(я), які при відмінюванні у непрямих відмінках, крім знахідного і орудного, мають суфікси -ен-, -ат-, -ят- : галчен-я, кошен-я, коліщ-а, тім'-я, плем'-я.

2 Прикме́тник — самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета, граматично виявлену в категоріях роду, числа і відмінка та відповідає на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї? якісні - називають ознаки, властиві предмету більшою або меншою мірою: холодніш - холодніший- найхолодніший, широкий- ширший - найширший, солодкий - солодший - присолодити, чистий - чистіший - найчистіший;відносні - називають ознаки предмета за його відношенням до інших предметів, дій. обставин: телефонний дзвінок, дитячі книжки, осінні вітри, весняні дощі, завтрашній день, дерев яний будинок:присвійні - вказують на приналежність предмета людині (рідше - тварині) і відповідають на питання чий? чия? чиє?: братів автомобіль, Шевченкова поезія, батькова ферма, сестрина дача, материна вишиванка, лисяча нора, лепече гніздо.

3.    Виконайте орфографічно – пунктуаційне оформлення тексту.

Творчість Івана Петровича Котляревського ознам…нувала собою початок нової ери україн…кої літератури. З порівняно не/великого за обсягом творчого доробку письме…ика починається потужний рух національного відродже…я. Поема (е)неїда над якою Котляревський працював майже три д…століття стала епохальним явищем у духовному жи…і українського народу.

Творчість Івана Петровича Котляревського ознаменувала собою початок нової ери української літератури. З порівняно невеликого за обсягом творчого доробку письменника починається потужний рух національного відродження. Поема Енеїда над якою Котляревський працював майже три століття стала епохальним явищем у духовному житті українського народу.


14.06.2015; 13:04
хиты: 231
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь