пользователей: 28034
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

№ 31.1. Відмінювання іменників множинної форми. 2. Числівник як самостійна частина мови. Розряди числівників за значенням і граматичними ознаками.

1 Множинні іменники мають ті самі відмінкові форми, що й імен ники першої — третьої відмін у множині. У родовому відмінку множинних іменників виступають закінчення -ей: саней, курей, людей; -ів (графічно -їв): дріжджів, окулярів, помиїв або чиста основа: воріт, канікул, висівок, ножиць. У давальному, орудному і місцевому відмінках множинні іменники мають ті самі флексії, що й іменники усіх чотирьох відмін у формах множини: -ом (-ям); -оми (-ями); ах (-ях). В орудному відмінку можлива флексія -има: дверима, плечима,грошима. У знахідномі відмінку майже всі множинні іменники мають форму, спілі,називним. Лише назви істот (люди, діти, кури) можуть мати форму знахідного •3мінка, спільну з родовим: кличу дітей (курей), але пасу гуси і гусей.Відмінювання іменників, які мають тільки форму множини. Іменники які  мають тільки форму множини, на відміни та групи не поділяються і відмінюють І лише у множині.

2 Числ́івник — самостійна частина мови, яка позначає кількість предметів або їхній порядок при лічбі і відповідає на питання скільки? котрий?Числівники за значенням і граматичними ознаками поділяються на кількісні(скільки?):тринадцять хлопців,троє дівчат і порядкові(питання котрий?):перший,двадцятий,триста шостий Кількісні числівники об*єднають кілька груп:власне кількісні:три,шістдесят,сімсот,тисяча,семеро.Дробові:п*ять сьомих,нуль цілих три десятих,півтора. Неозначено-кількісні:багато,кілька,кільканадцять,стонадцять. Збірні числівники виражають кількість предметів у сукупності:двоє дітей,четверо коней.До них входять числівники обоє,обидва,обидві.Збірні числівники не мають роду і числа,при відмінюванні зберігають свою форму тільки в Н.відмю і Зн.відм.,в реченні разом з керованим іменником виступають підметом або додатком(двійко хлоп*яток до школи пішло)Дробові числівники мають аналітичну будову:чисельник позначається власне кількісним числівником,а знаменник-порядковим.Вони поєднуються з тими іменниками,які називають предмети,що не піддаються лічбі:дві третіх земної атмосфери.Іменник,що вживається з дробовим числівником,стоїть завжди у формі родового відмінка однини або множини:дві п*ятих Землі;дві третіх Карпат.До дробових належить і числівник півтора,що вживається з іменником у родовому відмінку:півтора відра,півтори доби.Неозначено-кількісні числівники позначають загальну,чітко не визначену кількість предметів.Граматичні ознаки:не мають роду і числа,керують формою родового відмінка однини в іменниках з речовинним значенням,збірних,абстрактних(багато води),з іменниками,що змінюються за відмінками(кількадесят років.юстонадцять деталей)Порядкові числівники узгоджуються з іменниками в роді,числі й відмінку і виступають у ролі означень:перші промені,перший клас.

3.    Виконайте орфографічно – пунктуаційне оформлення тексту.

Кобзар формувався поступово рік за роком формувало його саме поетове жи…я і все найістотніше із цього в…ликого жи…я українс…кого кріпака Тараса Шевченка від його юнос…ті й до останн…го подиху увібрав у себе цей класичних розмірів томик …бірник поезій що його в хвилину творчого осяя…я було найменовано (к)обзарем.

Кобзар формувався поступово рік за роком формувало його саме поетове життя і все найістотніше із цього великого життя українського кріпака Тараса Шевченка від його юності й до останнього подиху увібрав у себе цей класичних розмірів томик збірник поезій що його в хвилину творчого осяяння було найменовано Кобзарем

 


14.06.2015; 13:04
хиты: 231
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь