пользователей: 27952
предметов: 11960
вопросов: 222119
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

№ 28.1. Словотвір. Словотворчі засоби української мови. 2. Незмінювані іменники.

Словотвір (також деривація) — розділ мовознавчої науки, що вивчає структуру слів і способи їх творення. (лексичні одиниці за структурою і способом творення їх). Словотвір вивчає словотворення (деривацію), тобто утворення від наявних у мові нових слів з новим лексичним значенням: СЛОВОТВОРЧІ ЗАСОБИ — це матеріальні елементи, за допомо¬гою яких утворюються нові слова Словотворчими засобами можуть бути всі службові морфи: префікси, суфікси, постфікси, флексії, інтер¬фікси. Словотворчі засоби діляться на основні і допоміжні. Основні словотворчі засоби утворюють нові слова без участі інших, тобто мо-жуть виступати єдиним при утворенні нового слова: вітер — вітряк, вступити — вступитися, бути — забути, жати — жнець. Допог>чл. словотворчі засоби — це супровідні зміни в структурі похідного слова: гання звуків (рука — ручний), усічення твірноїоснови (вінок-вінець), накладання морфів (таксі-таксист), зміна системи закінчень відмінкових слів (зброя, зброї, зброю… — зброяр, зброяра, зброяреві…), приєднання до словотвірного суфікса інфінітив¬ного суфікса -ти (синій — синіти, білий — білити). Словотворчі засоби називають ще формантами, дериваторами

.2 Незмінювані іменники У мові є ряд іменників, які не мають відмінкових закінчень і в усіх відмінках виступають у тій самій формі.Наприклад: захоплююче турне (Н. відмінок), залишився задоволений турне (Ор. відмінок), побував у захоплюючому турне (М. відмінок). Відмінок незмінюваних іменників визначається за допомогою питань: стояти біля депо (біля чого? — Р. відмінок); зайти в депо (у що? — Зн. відмінок); працювати в депо (у чому? — М. відмінок).До незмінюваних іменників належать:а) іншомовні слова з кінцевим голосним: бюро, кіно, шасі, парі, кенгуру, рагу, меню, кашне, шосе, але пальто, пальта, в пальті (виняток);б) жіночі прізвища на приголосний та на -о: Віри Зінчук, Оксані Дяченко, з Ольгою Пакало (чоловічі прізвища відмінюються: про Петра Тищенка, Петрові Тищенку, Олега Мороза);в) російські прізвища на -их, -ово, -ого (Черних, Крутих, Бєлово, Живаго): Олені Живаго, Юрієві Живаго, з Тетяною Черних, з Олексієм Черних;г) більшість складноскорочених слів-абревіатур: контора СТО (станції технічного обслуговування), у БМУ (будівельно-монтажному управлінні), але їхати на ЛАЗІ (на автобусі Львівського автобусного заводу);ґ) складноскорочені слова, у яких другим елементом виступає іменник у непрямому відмінку: заввідділу, комвзводу.

3.    Виконайте орфографічно – пунктуаційне оформлення тексту.

Ві…бір і підготовка перших космонавтів проводилися паралельно з удосконале…ям кораблів. Так само як не було ні/якого досвіду створе…я космічних кораблів був ві…сутній і досвід підготовки космонавтів. Що очікувало на людину в космічному просторі? Достеле…о було відомо що вона опиниться в не/вагомості.

Вибір і підготовка перших космонавтів проводилися паралельно з удосконаленням кораблів. Так само як не було ніякого досвіду створення космічних кораблів був відсутній і досвід підготовки космонавтів. Що очікувало на людину в космічному просторі? Достежено було відомо що вона опиниться в невагомості


14.06.2015; 13:04
хиты: 298
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь