пользователей: 27937
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

№ 24.1. Антоніми, їх види. Антонімічні пари. Стилістична функція антонімів. 2. Форми іменників четвертої відміни.

Антоніми – це слова з протилежним лексичним значенням, однак поєднані певним спільним фактором, наприклад: високий – низький (зріст), товстий – худий (статура), веселий – сумний (настрій). Як бачимо, антоніми поєднуються у пари. Багатозначні слова можуть входити у різні антонімічні пари з різним відтінками своїх значень. Наприклад, важка скриня – легка скриня; важка хода – плавна хода; важке завдання – просте завдання. Структурно антоніми діляться на дві групи. Однокореневі антоніми, або афіксальні, що творяться за допомогою додавання префіксів: доля – недоля, свіжий – несвіжий, революція – контрреволюція, приватизація – реприватизація, чесний – безчесний;. Різнокореневі антоніми: день – ніч, назад – вперед, мокрий – сухий, працювати – ледарювати.Антоніми об’єднуються в антонімічні пари: високий — низький, сум — радість, добро — зло. В антонімічні відношення вступають не всі слова нашої мови. Не входять в антонімічні зв’язки слова, які означають конкретні поняття, а саме: іменники з конкретним значенням, велика кількість відносних прикметників, багато дієслів тощо. В антонімічні пари об’єднуються слова з протилежними значеннями, що мають якусь лексичну спільність: теплий — холодний (тепло), швидкий —повільний (швидкість), глибокий — мілкий (глибина).Оксюморон –це стилістичний прийом поєднання двох антонімічних понять,що логічно виключають одне одного.Предметові при цьому дається додаткова характеристика.Наприклад:Гукала тиша рупором перонним.Гаряча сніжка у руках сльозинками стекла…

2 До четвертої відміни належать іменники середнього роду,що в називному відмінку однини мають закінчення –а(-я),а при відмінюванні у родовому,давальному і місцевому відмінках у них з*являються суфікси –ат-(-ят),-н-:ім.*я,імені,курча-курчати,теля-теляти.

3.Виконайте орфографічно – пунктуаційне оформлення тексту.

Місто Коктебель ро…ташоване на (к)римському пів/острові біля підні…я гори Карадаг де море гори ліс і степ формують цілющ…й сухий і теплий клімат. Та славиться воно не лише чарівними кра…видами унікальною природою й …приятливими кліматичними умовами для ві…починку.

Місто Коктебель розташоване на Кримському півострові біля підніжжя гори Карадаг де море гори ліс і степ формують цілющий сухий і теплий клімат. Та славиться воно не лише чарівними краєвидами унікальною природою й сприятливими кліматичними умовами для відпочинку.


14.06.2015; 13:04
хиты: 808
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь