пользователей: 28210
предметов: 12107
вопросов: 227579
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

№ 23.1. Омоніми, їх види: омоформи, омофони, омографи. 2. Групи числівників за будовою.

 

1 Омоніми-це слова,які однаково звучать,але мають різне значення.Розрізняють лексичні омоніми абсолютні та неповні.Повні омоніми бувають в межах однієї частини мови.Звуковий склад абсолютних(повних) омонімів збігається в усіх граматичних формах.Наприклад:деркач-невеликий перелітний птах і деркач-стертий віник;деркача, (з) деркачем. Неповні омоніми-це слова,що збігаються звучанням не в усіх граматичних формах.Неповні лексичні омоніми називають оморфомами. Омоформи — слова, що однаково звучать тільки в певній граматичній формі. Наприклад:три (числівник у формі називного відмінка) і три (дієслово в наказовому способі, від терти)шию (іменник у знахідному відмінку однини, від шия) і шию (дієслово в теперішньому часі, першій особі, від шити).При зміні цих слів омонімічність їх зникає. Омографи - це слова, які однаково пишуться, але неоднаково читаються. В українській філології цей термін рідко використовується, оскільки в українській мові написання та вимова слів зазвичай повністю збігаються. Через такий збіг, у менш технічному використанні омографи часто не відрізняють від омонімів. Наприклад:води-род.відм.одн.іменника вода і води-наз.відм.мн.іменника вода. Омофони — слова, які вимовляються однаково, але мають різні значення й написання. Приклад:]мене (займенник) — мине (дієслово)кленок (від клен — вид дерева) — клинок (зменшена форма від клин)орел (птах) — Орел (місто)лев (тварина) — Лев (ім'я).

2 За будовою числівники поділяються на прості, складні та складені. Прості числівники складаються з однієї кореневої основи. До них належать:— назви чисел першого десятка (один — десять), числівники сто, тисяча, мільйон, мільярд, нуль;— числівники, утворені за допомогою суфікса -дцять: одинадцять, двадцять, тридцять;— збірні числівники: двоє, одинадцятеро;— неозначено-кількісні числівники: кілька, багато, немало;— порядкові числівники, утворені від простих числівників: третій, сьомий, сотий. Складними називаються числівники, утворені від двох числівникових основ. До них належать:— назви десятків: шістдесят, дев'яносто;— назви сотень: триста, сімсот;— збірні числівники (обидва, обидві), дробові (півтора), неозначено-кількісні (кількадесят, кількасот);— порядкові числівники, утворені від складних кількісних: двохсотий, сімдесятий. Складені числівники складаються з кількох слів:двадцять два, вісімдесят третій, тисяча дев'ятсот вісімдесят перший.

3.    Виконайте орфографічно – пунктуаційне оформлення тексту.

В…ликий інтерес викликають знахідки майже унікальної монетної гривні так/званого особливого ки…вського типу що являла собою зливок срібла певної форми й ваги. На т…риторії (к)иєва виявлено бли…ько двох/сот знахідок срібних і золотих гривен… з/дебільшого саме ки…вського типу. Монетні скарби дають змогу вивчати торговельні зв…язки (к)київської (р)усі з іншими країнами.                                  

Великий інтерес викликають знахідки майже унікальної монетної гривні так званого особливого київського типу що являла собою зливок срібла певної форми й ваги. На території Києва виявлено близько двохсот знахідок срібних і золотих гривень здебільшого саме київського типу. Монетні скарби дають змогу вивчати торговельні зв'язки Київської Русі з іншими країнами.


14.06.2015; 13:04
хиты: 237
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь