пользователей: 28048
предметов: 12018
вопросов: 223696
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

№ 16.1. Правопис слів іншомовного походження. 2. Дві основи дієслова.

1.И пишемо:

А) у загальних назвах після д,т,з,с,ц,ж,ч,ш,р перед  іншими приголосними буквами:тиран,візит,дисципліна,ритм

Б) у географічних назвах із кінцевим –ика,-ида:Америка,Мексика,Флорида

В)у географічних назвах після ж,дж,ч,ш,щ і ц перед іншими приголосними буквами:Алжир,Чикаго,Вашингтон.

Г)у географічних назвах зі звукосполученням –ри- перед приголосними буквами(крім й):Рим,Париж,Крит

Винятки: Зімбабве, Сідней, Сілезія, Сімферополь, Сінгапур, Сілезія, Тіроль, Тільзіт, Тітікака, Дідро, Діжон, Рільке,Россіні, цезій, а також деякі імена, наприклад Річард, Генріх.

2)І пишемо :

А)на початку слова:імпульс,інерція.

Б)після б,п,в,м,ф,г,к,х,л,н перед приголосними буквами:бібліотека,пігмей,гігант,але вимпел,спирт,гиря,кинджал,єписком через и

В) перед голосними та й:клієнт,аксіома,геній,барій.

Г) у кінці слів перед я: конфесія, теорія, аудієнція, алергія.

ґ) у кінці незмінних слів: таксі, мерсі, попурі;

3) ї пишемо після голосних букв:альтруїзм,кофеїн,наївний

4)Е пишемо на початку,в середині, в кінці слова:екземпляр,проект,макраме.

5)є пишемо:

А)на початку слів коли іншомовне е вимовляється як (йе):єретик,Єрусалим

Б)після апостроф,а,е,і,й та м’якого знака:прем’єра,фойє,ательє.

Подовження відбувається

А) у власних та їх похідних назвах:Будда,Дженні,Голландія,Мекка.

Б)в окремих загальних назвах:аннали,ванна,мадонна,пенні

7)Апостроф уживається перед я,ю,є,ї:

А) Після приголосних б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш, р: комп’ютер, п’єдестал, інтерв’ю.

Б) Після кінцевого приголосного префікса: ад’юнкт, ад’ютант, ін’єкція, кон’юнктура.

М’який знак пишеться після приголосних,що позначають м’які  д,т,з,с,л,н перед я,ю,є що позначають два звуки,а також перед ї,йо:Годьє,пасьянс,бульйон.

2) Дві основи дієслова

Усі дієслівні форми творяться від двох основ:
1) основи інфінітива;
2) основи теперішнього часу.

Основу інфінітива визначають, відкинувши від неозначеної форми дієслова суфікс -ти, а також -сти: пра­цювали), говори(ти), позелені(ти), бра(ти), жи(ти), чу(ти), мог(ти), розцві(сти), опа(сти); але: нес(ти), рос(ти), тряс(ти).
Від основ інфінітива творяться: 
а) дієслова минулого часу: ходи-в, носи-в, віз, брі-в, каза-в, міг, хоті-в
б) дієслова умовного способу: ходив би, носив би, віз би, брів би, казав би, міг би, хотів би;
в) дієприкметники минулого часупрочита-ний, побаче-ний, випи-тий
г) дієприслівники доконаного видупрочита-вши, написа-вши, зміг-ши, приніс-ши. 

Основу теперішнього часу визначають, відкидаючи від 3-ї особи однини особове закінчення -є або -ить (-іть): жив(е), почн(е), розцвіт(е), працюй(е), умій(е), позеленій(е), говор(ить), лов(ить), прос(ить), стой-іть, гой-іть.
Від основ теперішнього часу творяться: 
а) особові форми дієслів теперішнього часу: вез-у, вез-еш, вез-е; вез-емо, вез-ете, вез-уть; ходж-у, ход-иш, ход-ить, ход-имо, ход-ите, ход-ять
б) особові форми майбутнього часу дієслів доконаного виду: напиш-у, напиш-еш, напиш-е, напиш-емо, напиш-ете, напиш-уть; зробл-ю, зроб-иш, зроб-ить, зроб-имо, зроб-ите, зробл-ять;
в) особові форми наказового способунес-и, нес-імо, нес-іть; сядь, сядь-мо, сядь-те
г) дієприкметники теперішнього часупрограму-ючий, зна-ючий
ґ) дієприслівники недоконаного видупиш-учи; робл-ячи, відзнача-ючи, ді-ючи. 
Основа інфінітива й основа теперішнього часу, як прави­ло, різняться між собою: писа(ти) — пиш(е), кува(ти) — куй(є), бра(ти) — бер(е), ду(ти) — дм(е),. Іноді ці основи можуть збігатися: плив (ти) — плив(е), вез(ти) — вез(е), нес(ти) — нес(е).

 

3.    Виконайте орфографічно – пунктуаційне оформлення тексту.

З гл…бини віків до нащадків доходить лише найці…іше. Як кожна людина бере із собою в далеку дорогу лише те що може пр…годитися на все жи…я так і кожен народ крізь усі катаклізми своєї історії приносить найдоро…ий свій скарб фол…клор свою духовну корону своє слово й м…лодію легенди казки думи співанки.

З глибини віків до нащадків доходить лише найцінніше. Як кожна людина бере із собою в далеку дорогу лише те що може пригодитися на все життя так і кожен народ крізь усі катаклізми своєї історії приносить найдорожчий свій скарб фольклор свою духовну корону своє слово й мелодію легенди казки думи співанки.


14.06.2015; 13:04
хиты: 212
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь