пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221545
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

№ 15.1. Подовження і подвоєння приголосних звуків. Позначення цих явищ на письмі. 2. Вживання часових форм дієслова.

1.Подовження приголосних [д’] [ т’] [з’] [с’] [ж’] [ц’] [л’] [н’], [ч’] [ ш’] після букв на позначення голосних передається на письмі:

А)перед я, ю, і, є в усіх відмінках імен. Середнього роду ІІ відміни,крім Р.В множини з нульовим закінченням:багаття,багаттю,багаттям,у багатті,але декілька багать:відкриттів(і відкрить),почуттів.

Б) в усіх відмінках деяких імен. І відміни,крім Р.В мнж із закінченням –ей:стаття,статті,статтю,статтею,але статей;суддя,судді,суддю,суддею,суддів.

В)в ОР.відмінку однини імен. ІІІ відміни,якщо в Н.В  основа їх закінчується на один м’який або шиплячий приголосний:миттю(мить),височінню(височінь)ніччю(ніч),але радістю(радість),щирістю(щирість),любов’ю(любов).

Г)у деяких прислівниках:зрання,спросоння,навмання.

Д)в особових формах дієслова лити(ся) і похідних від нього:ллю,ллєш,ллється,виллємо,переллються.

2.Дві букви для передачі подвоєних приголосних пишемо при збігі однакових приголосних:

А)префікса й корення:оббивати,віддалік,беззахисний,але інтонація,конотація;

Б)кінця першої та початку другої части складноскорочених слів:заввідділом,юннат,військкомат;

В) кореня або основи на –н і суфіксів –н,-ник,ниц(я):туманний,ранній,письменниця.

Г)основи дієслова минулого часу на –с і суфікса –ся:пронісся,затрясся,розрісся.

3)Подовження приголосних подається на письмі:а)у наголошених суфіксах –енн,а/нн- прикметників,а також у похідних іменниках із суфіксом –ість і прислівниках:височенний,здоровенний,старанний,але шалений,жадний,довгожданий;

Б)у деяких словах:бовван,Ганна,лляний,овва,ссати і похідних від них.

 

2.Вживання часових форм.

Крім основних значень часу, що безпосередньо виражаються часовими формами дієслів у процесі спілкування, може виражатися відносне значення щодо моменту мовлення. Так, наприклад, у розповіді про минулі події поряд із формами дієслів минулого часу вживаються форми теперішнього часу в значенні минулого: Вийшов за школу -світа не видно, сліпить очі, рве за поли, з ніг валяє (С. Васильченко). Форми майбутнього часу також можуть уживатися в значенні минулого або теперішнього, надаючи відтінку раптовості, несподіваності, енергійності: Сидж у-як загуде в грубі,як сипне, війне снігом у вікна — зразу стемніло (С. Васильченко). Відносність часового значення допомагають виражати модальні частки було,бувало, наприклад: Ти було підеш орати, виореш, засієш і зажнеш, а панські козаки прийдуть та й заберуть усе (Панас Мирний); Сидимо було день при дні у дівочій та робимо (Марко Вовчок).

 

3.    Виконайте орфографічно – пунктуаційне оформлення тексту.

Повість минулих літ …правила значний вплив на становле…я історичної науки в Україні Росії й Білорусії. Добре відома була вона в (к)раїнах (з)аходу. З ХІV до ХVІІІ столі…я було зроблено по/над  двісті списків літопису з не/значними переробками й доповне…ями.

    
Повість минулих літ розправила значний вплив на становлення історичної науки в Україні Росії й Білорусії. Добре відома була вона в країнах заходу. З ХІV до ХVІІІ століття було зроблено понад двісті списків літопису з незначними переробками й доповненнями.                             


14.06.2015; 13:04
хиты: 301
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь