пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

№ 14.1. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, я, ю, є, і. Вживання м’якого знака. 2. Категорія способу дієслова. Правопис дієслів умовного і наказового способів.

1)М’якість приголосних на письмі позначається буквами ь ,і ,є, ю, я:культура,всі,спектаклі,синє,листя.

Правила вживання м’якого знака

1)в укр.. словах пишеться після букв на позначення м’яких [д’] [ т’] [з’] [с’] [дз’] [ц’] [л’] [н’],що закінчують склад:мазь,місяць,сіль,промінь.

2)у суфіксах –зьк,-цьк,-ськ-:запорізький,по-українському,але баский,різкий(зк,ск не суфікси);

3)у суфіксах еньк,онук,есеньк,ісіньк,юсіньк:синенький,дівчинонька,білісінький,малюсінький;

4)у 3-й особі одн. і множини  дійсного та у 2-й особі множини наказового способів дієслів:робить,роблять,робіть.

5)в іншомовних словах після л,н перед йо:медальйон,сеньйорита.

6)у присвійних прикметниках,утворених від іменників з м’якими приголосними,м’який знак зберігається:ненька-неньчин,Танька-Таньчин

М’який знак не пишеться

А)не ставиться м’який знак після  л,у сполученнях лц,лч,лщ,нч,нц,сц,сч,що походять з лк,нк,ск:балці,Галці,Парасці.

Б)перед постійно шиплячими й м’якими м’який знак не пишеться,крім а)після букви л:читальня.гуцульський.б)у словах тьмяний,різьбяр,бриньчати,а також женьшень.

В)після н перед ж.ч,ш,щ і суфіксами ств,ськ:інжир,інший,панщина

Г)між буквами,що позначають подвоєні(подовжені) м’які приголосні:віддячити,осінній,заміжжя.

Д)після р у кінці складу:перевірте,Харків,гіркий,але М.Горький.

 

2) Категорія способу

Спосіб — граматична категорія дієслова, яка виражає ставлення мовця до можливості, бажаності, необхідності й інших умов здійснення дії чи реалізації стану. Семантична суть категорії способу полягає в протиставленні реальних дій (дійсний спосіб) ірреальним модальним діям (недійсні способи).

Способові значення реалізуються в формах, що є разом з тим носіями особових, а інколи й часових значень. 

Форма умовного способу твориться від дієслів минулого часу за допомогою частки би (б):зробив би, сказала б.
Частка б (би) пишеться від дієслів завжди окремо.
Частка би вживається після слів, що закінчуються на приголосний, частка б - після слів на голосний: слухав би, слухала б.

Наказовий спосіб.у дієсловах наказового способу після д,т,з,с ,л,н перед закінченням –мо,-те пишемо м’який знак:злазьте,злазьмо.Після б,м,п,.в,ф,ж,ч.ш та р м’якого знака не пишемо:ставмо.поруште,вдармо. Змінються за числами та особами:в однині мають просту форму 2-ї особи(ти),а в множині 1-ї (ми) і 2-ї (ви) особи:

Однина

1 особа –

2 особа-грай,співай

Множина

1 особа-Гаймо,співаймо

2 особа-грайте,співайте

 

3.    Виконайте орфографічно – пунктуаційне оформлення тексту.

Літописець Нестор ро…повідає про (с)хідних (с)лов’ян про землі які вони зас…ляли. З особливою р…тільністю описує (п)одніпров/я зокрема подорож по Дніпру апостола Андрія в І столі…і н.е. коли він уподобав гори на яких …годом виник Київ.

Літописець Нестор розповідає про східних слов’ян про землі які вони засиляли. З особливою р..тільністю описує Подніпров'я зокрема подорож по Дніпру апостола Андрія в І столітті н.е. коли він уподобав гори на яких згодом виник Київ.


14.06.2015; 13:04
хиты: 262
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь