пользователей: 28060
предметов: 12024
вопросов: 223915
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

№ 13.1. Правила вживання апострофа. Вимова слів з апострофом. 2. Дієвідмінювання дієслів: І і ІІ дієвідміна.

1.фпостроф вживається перед я,ю,є,ї:

1)в укр.. словах:

А)після б,м,п,в,ф якщо перед ними немає інших букв на позначення приголосних(крім р), які належали б до кореня:голуб’я,п'ють,мереф’янський.

Б)після р у кінці складу:довір’я,сузір’я

В)після б,м,в,п,ф,р,к  у власних назвах:Лук’ян,В’ячеслав,Куп’янськ.

Г)після префіксів та першої частини складних слів,які закінчуються буквами на позначення приголосних:під’їхати,роз’яснення,але пів-Европи (власна назва)

Д) Після рбур’ян, міжгір’я, пір’я, матір’ю, кур’єр, на подвір’ї.

2)в іншомовних словах після б,п,в,м,ф,г,к,х,ж,ч,ш та після р у кінці складу, а також після префіксів,які закінчуються буквами на позначення приголосних:об’єкт,верф’ю,Х’юстон,ін’єкція,Руж’є.

Апостроф не вживається:

1)перед я,ю,є після м'якого р

А)після б,м,п,в,ф, коли перед ними стоять інші букви на позначення приголосних(крім р) які належать до кореня:мавпячий,морквяний,духмяний.

Б)після б,п,в,м,ф,г,к,х,ж,ч,ш та після р на початку складу,якщо я,ю,є позначають м’якість попередніх приголосних:бязь,кюре,кювет,гравюра.

Г) Апостроф не пишеться, коли рярюрє означають сполучення м’якого р із наступними ауебуряк, буряний, крякати, рябий, ряд, крюк, Рєпін.

2)перед йо:Соловйов,серйозний.

 

2)Зміна дієслів за часами(у дійсному способі),особами й числами назив. Дієвідмінюванням.

Дієслова І дієвідміни мають закінчення:-у(ю),еш(єш),е(є),емо(ємо),ете(єте),уть(ють)

Дієслова ІІ відміни мають закінчення:у(ю),иш,(їш),ить,іть(їть),имо,імо(їмо),ите(їте),ать(ять) Приклад:печу,печеш,пече,печемо,печете,печуть-Ідеєв.; спішу,спішиш,спішить,спішимо,спішите,спішать-ІІдіев.

Розрізнити дієвідміну дієслів можна за формою і н ф і н і т и в а

І ДІЄВІДМІНА

1)в основі наявні суфікси –і(що не випадають в особових формах) та ува,ну:писати,кинути.

2)в основі дієслів наявні звукосполучення оро,оло:боротися,колоти.

3)односкладова основа на голосний:бити,пити

4)односкладова основа на приголосний:нес-ти,мог-ти.

ІІ ДІЄВІДМІНА

1)в основі наявні суфікси а, и,і(ї) (що випадають в особових формах):любити(люблю)горіти(гориш)

2)в основі наявний суфікс а після шиплячих та й(що в особових формах випадає):мовчати-мовчиш

3)Дієслова:бігти,боятися,спати.

3.    Виконайте орфографічно – пунктуаційне оформлення тексту.

Історик і письменник (к)київської (р)усі Нестор мабуть не до кінця усвідомлював який не/оцінений дар зробив він наступним поколі…ям! Повість минулих літ стала першо/основою вивче…я історії нашого народу.Було чи/мало інших літописів тієї пори але жоден з них своєю універсальністю не/може зрівнятися з Повістю минулих літ Нестора.             

             
Історик і письменник Київської Русі Нестор, мабуть, не до кінця усвідомлював який неоцінений дар зробив він наступним поколінням! Повість минулих літ стала першоосновою вивчення історії нашого народу.Було чимало інших літописів тієї пори, але жоден з них своєю універсальністю не може зрівнятися з Повістю минулих літ Нестора.       


14.06.2015; 13:04
хиты: 275
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь