пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


ІУК

1 1. Значення курсу «Історія української культури» для підготовки фахівців з вищою освітою
2 2. Етимологія терміну «культура»
3 3. українська культура як складова частина світової культури
4 4. українська культура як соціально-історичне явище
5 5. Внутрішні характеристики української культури
6 6. підходи до визначення культури
7 7. Головні риси культури
8 8. гуманістичний характер культури
9 9. матеріальна та духовна культура
10 10. співвідношення матеріальною та духовної культури
11 11. основа єдності та основа багатоманітності культур
12 12.діалектика національного та загальнолюдського в культурі
13 14. Роль держави в розвитку культури
14 15. Зв'язок культури і економіки
15 16. Різниця між культурою і натурою
16 17. витоки формування української культури. Загальна характеристика
17 18. передслов'янське населення
18 19. періодизація української культури
19 20. антропосоціогенез і культурна революція людства
20 21. первісні форми релігії
21 22. виникнення мистецтва
22 23. Міф: структура, зміст, значення
23 24. Світоглядні уявлення слов’ян. Слов’янська доба
24 25. Міфологічна спадщина, її роль у розвитку давньоруської та української культури
25 26. розвиток мистецтва східних слов’ян
26 27. побут і звичаї давніх слов’ян
27 28. символіка рослинного і тваринного світу в язичницькому світогляді
28 29. надприродні сили в українській демонології
29 30. Християнство як чинник нових культурних процесів
30 31.Християнізація- рушій нових культурних процесів у Київській державі
31 32. Особливості християнського світогляду
32 33. Християнство і розвиток просвітництва у Київській Русі.
33 34. Християнство і розвиток літератури у Київській Русі.
34 35.Архітектура доби Київської Русі
35 36. Специфіка Художньої культури Київської Русі..
36 37. Доба Київської Русі. Розвиток освіти та наукових знань.
37 38.Літопис як винятковий жанр давньоруської літератури
38 39. Доба Київської Русі. Розвиток літератури
39 40.Традиційність в українській культурі : календарна святково-обрядова діяльність народу
40 41.Доба Київської русі. Архітектура та образотворче мистецтво.
41 42.Традиційність в українській культурі: фольклор як спосіб життя
42 43. Слов’янська писемність та її походження
43 44. Мистецтво оздоблення книги
44 45. Наукові знання у Київській Русі.
45 46. Культура Галицько-Волинської Русі
46 47. Культура архаїчної Греції
47 48.Спартанське і афінське виховання молоді
48 49. Давньогрецька міфологія і релігія
49 50.Філософська культура Давньої Греції
50 51. Класичне мистецтво і література Давньої Греції
51 52. Республіканський та імператорський періоди розвитку римської культури Період Республіки
52 53. «Золотий вік» римської літератури.Творчість Вергілія, Горація, Овідія.
53 54.Основні риси середньовічної літератури
54 55. Середньовічні університети як центри інтелектуальної культури.
55 56. Рицарська і міська культури
56 57.Мистецтво готики
57 58.Гуманістична культура епохи Відродження, її характерні риси
58 59.Мистецтво і література ренесансу
59 60. Основні ідеї просвіти
60 61. Видатні просвітителі XVIII ст.
61 62. Класицизм в мистецтві і літературі:художній ідеал і суспільне значення
62 63. Особливості формування української культури у XIII-XVст.
63 64. Релігійне життя в Україні в XVI - у першій половині XVII ст. і розвиток літератури і освіти.
64 65. Початок кириличного книгодрукування та його значення для поширення наукових знань
65 67. Братський рух та його роль у розвитку української культури
66 68. Острозький культурно - освітній центр - осередок нових культурних процесів
67 69. Києво-Могилянська академія у XVIIІ ст. Утворення колегіумів
68 70. Українське барокко XVII - XVIIІ ст.
69 71. Мистецтво бароко і рококо
70 72. Реалізм у художній літературі Нового часу
71 73. Творчий розвиток гуманізму і просвіти діячами російської культури ХІХ ст.
72 74. Погляди західників та слов’янофілів на культурно-історичний розвиток Росії
73 75. Реформи народної освіти в Росії ХІХ ст.
74 76. Класицизм і романтизм у російському мистецтві та літературі
75 77. Література критичного реалізму і творчість російських письменників-демократів
76 78. Шедеври архітектури і образотворчого мистецтва Росії ХІХ ст.
77 Життя і творчість видатних діячів російської культури
78 80. Язичництво східних слов’ян. Введення християнства на Русі та його вплив на розвиток культури.
79 81. Література і мистецтво Київської Русі
80 82. Формування української культури в XIII- XV ст.
81 83. Братські школи в Україні та їх роль у розвитку культури
82 84. Г. Сковорода - визначний філософ і поет
83 85. Іконопис та монументальний живопис XVII-XVIII ст.
84 86. Полемічна література в Україні. Іван Вишенський
85 87. Усна народна творчість др. пол. XVII ст.
86 88. Вертеп і вертепна драма в українській культурі.
87 89. Музична культура 18ст.
88 90.Український живопис кінця 18 ст. і поч..19ст.
89 91.Харківський університет та його роль у розвитку української культури.
90 93 Кирило-Мифодвське товариство та його роль у розвитку України
91 94. Шевченко - видатний український митець
92 95. класицизм і романтизм в українській культурі 19с.
93 96. українська театральна культура другої пол..19ст
94 97. розвиток освіти в другій половині 19 ст. недільні школи
95 98.українське образотворче мистецтво друг.пол.19с.
96 99. Іван Франко
97 100. Костомаров
98 101. Роль Куліша
99 102. роль Грушевського
100 103. «Руська трійця»
101 104. Внесок Лесі Українки
102 105.Українська культура у 14 ст
103 106. Основні риси культури українського козацтва
104 107. Києво-Могилянська академія
105 108. Ренесансно-реформаційні ідеї
106 109. Книгодрукування на Україні. Діяльність Федорова
107 111. українська культура у друг.пол.18-19 ст.
108 112.життя і творчість видатних діячів
109 113. Доба національно-культурного відродження
110 114.Сутність культури
111 115.Функції Культу́ра
112 116. Українська культура
113 117. ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ
114 118. РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ
115 119.ДІАЛЕКТИКА МАТЕРІАЛЬНОГО ТА ДУХОВНОГО В КУЛЬТУРІ
116 120.УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ДОБИ РЕВОЛЮЦІЇ ТА ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ
117 121.ПОНЯТТЯ ЦІННОСТІ В КУЛЬТУРІ
118 122. КУЛЬТУРА ПРОФ ДІЯЛЬНОСТІ
119 123. українська культура хх століття
120 124.НАУКОВІ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ РОЗВИТОК У НАУЦІ ХХ СТ
121 125. УКРАЇНІЗАЦІЯ як СОЦІАЛЬНОКУЛЬТУРНИЙ ПРОЦЕС
122 126. УКРАЇНІЗАЦІЯ ТА УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА
123 127.АГІТАЦІЙНЕ МИСТЕКЦТВО ПЕРІОДУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ
124 128. розвиток науки та освіти у перші пожовтневі роки
125 131.О. ДОВЖЕНКО ТА УКР КІНОМАТОГРАФ
126 132. РОЛЬ ДОВЖЕНКА У РОЗВИТКУ УКР КУЛЬТУРИ
127 133. М ХВИЛЬОВИЙ ВУКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬРУРІ 20-Х Р
128 134. Літературна дискусія 1925-1928pp.
129 135. 30-ті роки в долі укр. культ
130 136. ДОСЯГНЕННЯ ТА ВТРАТИ УКР КУЛЬТ
131 137. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В ЧАСИ ВОЄННИХ ВИПРОБУВАНЬ
132 138. украЇНСЬКА КУЛЬТУРА 40-50-Х Р
133 139. ВІДЛИГА
134 141.СУСПІЛЬНО-КУЛЬТ СИТУАЛЬЯ У 70-80 Р
135 142. УКРАїНСЬКА КУЛЬТУРА У 90-Х РОКАХ
136 143.Станіпроблеминародногомистецтванасучасномуетапі.
137 144 КУЛЬТУРАяк міра розвитку людини.
138 145. Зовнішня і внутрішня культура особистості.
139 146. Роль культури у формуванні особистості майбутнього фахівця.
140 147. Культура професійної діяльності.
141 148.Значення і роль культури у розвитку суспільства.
142 149. історія людства історія культури
143 150.Культура і цивілізація
144 151. природа і культура
145 153. Наука- важливий елемент культури
146 155. Історичність культури. Спадкоємність традицій в культурі.
147 156. Взаємодія культур і національна самобутність народів.
148 157. Національний характер, свідомість і самосвідомість як феномен культури.
149 158.Націонльне та загальне людське у культурі.
150 159.Єдність та взаємозалежність світової та національної культур.
151 160. Національна культура в сучасній Україні.
152 161. Традиції і новаторство в Українській культурі ХХ ст..
153 162. Особливості культурного відродження на сучасному етапі
154 163. Основні проблеми культурного життя у сучасних умовах.
155 164-165. Перспективи розвитку культури в Українсьїй державі.
156 166. Стан і тенденції розвитку народного мистецтва на сучасному етапі.
157 167. Перспективи розвитку культури в розвитку держави.
158 168. Співучасть України у міжнародному культурному житті.
159 169. Проблеми культурного відродження в умовах державної незалежності.
160 66. Берестейська церковна унія та її історико-культурні наслідки
161 110. Розвиток ідей гуманізму в літературі та мистецтві
162 129.Художні творчі угрупування 20-х років 20ст. та їх роль у розвитку української культури.
163 130. Український театр 20-30 рр. 20 ст. Лесь Курбас
164 152.Релігія як форма культури.
19.07.2015; 12:14
хиты: 14323
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь