пользователей: 28051
предметов: 12019
вопросов: 223713
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


11. Структура таблиць в базі даних Access: поняття про поле, запис, властивості поля, властивості таблиць. Режими створення та перегляду даних у таблиці.

Поле - елементарна одиниця логічної організації даних, яка відповідає окремій, неподільній одиниці інформації - реквізиту.

Запис - сукупність полів, що відповідають логічно пов'язаним реквізитам. Структура запису визначається складом і послідовністю полів, кожне з яких містить елементарне дане. Запис є основною структурною одиницею обробки даних і одиницею обміну між оперативною і зовнішньою пам'яттю.

У базі даних Access властивості таблиці – це атрибути, які впливають на оформлення або поведінку таблиці в цілому. Властивості таблиці встановлюються в режимі конструктора у вікні властивостей таблиці. Наприклад, щоб визначити спосіб відображення таблиці за промовчанням, слід установити властивість таблиці Подання за промовчанням.

Властивість поля застосовується до певного поля таблиці та визначає одну з його характеристик або аспект його поведінки. Деякі властивості полів установлюються у вікні табличного подання даних. Будь-яку властивість поля можна також установити в режимі конструктора за допомогою панелі Властивості поля.

Для створення таблиць в MS Access передбачено кілька режимів, які обираються зі списку діалогу Нова таблиця:

• Режим таблиці — застосовується для заповнення і редагування полів таблиці.

• Конструктор — режим для задання структури таблиці, тобто імен полів і типів даних.

• Майстер таблиць — створення таблиці за допомогою програми майстра.

• Імпорт таблиць — створення таблиці шляхом введення даних із зовнішнього файла (іншої бази даних, електронних таблиць).

• Зв'язування таблиць — встановлення зв'язку між базою даних Access і даними із зовнішнього файла; в цьому режимі зміни в зовнішніх даних переносяться до бази даних Access.Серед усіх режимів створення таблиць найчастіше використовують режим Конструктора.

 


09.06.2015; 16:44
хиты: 384
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь