пользователей: 26720
предметов: 11627
вопросов: 212179
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


8.База даних реляційного типу; реляційна структура даних; реляційна база даних; маніпулювання реляційними даними; етапи проектування структури бази даних.

 Реляційна база даних - це база даних, в якій інформація представлена у вигляді двовимірних таблиць, які зберігаються у файлах. Таблиця складається з рядків, званих записами, запису складаються з стовпчиків, званих полями. Реляційні структури – дані організовуються в двовимірних таблицях.В сучасних СУБД використовується реляційна структура. Реляційні структури повинні задовільняти такі вимоги: Кожен елемент таблиці це один елемент даних; Всі стовпці в таблиці однорідні; Всім стовпцям одночасно присвоюється ім’я; В таблиці нема двох однакових рядків.

 

Є два фундаментальних механізми маніпулювання даними — реляційна алгебра і реляційне числення. Основною функцією маніпуляційної частини реляційної моделі є забезпечення заходів реляційності будь-якої конкретної мови реляційних БД: мова називається реляційною, якщо вона має не меншу виразність і потужність, ніж реляційна алгебра або реляційне числення. Щодо маніпулювання реляційними даними, то оскільки реляційні дані подаються множинами, до них застосовні звичайні теоретико-множинні операції: об’єднання, переріз, віднімання, декартів добуток. В реальних реляційних СУБД використання реляційної алгебри для маніпулювання реляційними даними практично не застосовується, а широкого застосування набули мови запитів, що базуються на моделі SQL. Реляційне числення основане на використанні предикатів, що мають задовольнити потрібні кортежі або домени. Мови запитів, такі як SQL, QBE (Query By Example) реалізуються не тільки функції відповідної теорії, але і використовуються певні додаткові операції, наприклад арифметичні операції, операції друку тощо.

Етапи проектування (створення) бази даних:

  • Визначення мети створення бази даних.
  • Визначення таблиць, що їх повинна містити база даних.
  • Визначення необхідних у таблиці полів.
  • Завдання індивідуального значення кожному полю.
  • Визначення зв'язків між таблицями.
  • Відновлення структури бази даних.
  • Додавання даних і створення запитів, форм, звітів та інших об'єктів бази даних.
  • Використання засобів аналізу в СУБД.

 


09.06.2015; 16:44
хиты: 224
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2017. All Rights Reserved. помощь