пользователей: 28045
предметов: 12017
вопросов: 223690
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


3.Реляційна модель організації даних. Реляційна бази даних та СУБД. Основи побудови та тенденції їх розвитку.

Удосконаленя ієрархічної та мережевої моделей даних привели до появи нової моделі - реляційної. Реляційна модель спрямована на обробку не окремих типів записів, а на документ у цілому. Крім того, реляційна модель не вимагає від користувачів знань програмування, а лише знань основ інформаційної технології та вміння працювати з персональним комп'ютером.

Реляційні моделі даних також належать до моделей на основі записів, однак відрізняються від мережевих та ієрархічних простотою структур даних, зручним для користувача табличним представленням і доступом до даних. В основі реляційної моделі даних лежить поняття відношення (relation) - двовимірна таблиця.

Реляційна БД – це набір простих таблиць, між якими встановлені зв’язки за допомогою числових кодів.

Систе́ма керування ба́зами да́них (СКБД) — комп'ютерна програма чи комплекс програм, що забезпечує користувачам можливість створення, збереження, оновлення, пошук інформації та контролю доступу в базах даних.

Одна з найважливіших тенденцій розвитку СУБД - розробка "універсальних" СУБД, які здатні інтегрувати в базі традиційні і нетрадиційні дані - тексти, малюнки, звук і відео, сторінки HTML (HyperText Markup Language, мова розмітки гіпертексту) тощо. Це особливо актуально для Web.

Є два підходи до побудови таких СУБД: об'єктно-реляційний- удосконалення реляційних СУБД та об'єктний.

 


09.06.2015; 16:44
хиты: 193
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь