пользователей: 21219
предметов: 10452
вопросов: 177398
Конспект-online
зарегистрируйся или войди через vk.com чтобы оставить конспект.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


3.Реляційна модель організації даних. Реляційна бази даних та СУБД. Основи побудови та тенденції їх розвитку.

Удосконаленя ієрархічної та мережевої моделей даних привели до появи нової моделі - реляційної. Реляційна модель спрямована на обробку не окремих типів записів, а на документ у цілому. Крім того, реляційна модель не вимагає від користувачів знань програмування, а лише знань основ інформаційної технології та вміння працювати з персональним комп'ютером.

Реляційні моделі даних також належать до моделей на основі записів, однак відрізняються від мережевих та ієрархічних простотою структур даних, зручним для користувача табличним представленням і доступом до даних. В основі реляційної моделі даних лежить поняття відношення (relation) - двовимірна таблиця.

Реляційна БД – це набір простих таблиць, між якими встановлені зв’язки за допомогою числових кодів.

Систе́ма керування ба́зами да́них (СКБД) — комп'ютерна програма чи комплекс програм, що забезпечує користувачам можливість створення, збереження, оновлення, пошук інформації та контролю доступу в базах даних.

Одна з найважливіших тенденцій розвитку СУБД - розробка "універсальних" СУБД, які здатні інтегрувати в базі традиційні і нетрадиційні дані - тексти, малюнки, звук і відео, сторінки HTML (HyperText Markup Language, мова розмітки гіпертексту) тощо. Це особливо актуально для Web.

Є два підходи до побудови таких СУБД: об'єктно-реляційний- удосконалення реляційних СУБД та об'єктний.

 


09.06.2015; 16:44
хиты: 61
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved. помощь