пользователей: 28043
предметов: 12014
вопросов: 223654
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


1.Поняття про базу даних, концепція БД, архітектура СУБД, функціональні можливості СУБД, моделі даних.

БД – це сукупність данх для машинної обробки, що відображає інформаційну модль предметної області на визначеному рівні абстракції.  Суть концепції баз даних полягає в інте­грованому збереженні й диференційованому ви­користанні прикладними програмами всієї ін­формації про об'єкти предметної області, що пре­дставляють певний інтерес для організації. Існує трирівнева система організації СУБД, при якій існує незалежний рівень для ізоляції програми від особливостей представлення даних на нижчому рівні.Рівні: Зовнішній — представлення БД з точки зору користувача; Концептуальний — узагальнене представлення БД, описує які дані зберігаються в БД і зв'язки між ними. Підтримує зовнішні представлення, підтримується внутрішнім рівнем; Внутрішній — фізичне представлення БД в комп'ютері.

Функціональні можливості СУБД. : 
- Управління даними у зовнішній пам'яті;( Ця функція включає забезпечення необхідних структур зовнішньої пам'яті, як для зберігання даних, які безпосередньо входять у базу даних так і для службових цілей.)
- Управління буферами оперативної пам'яті (робочими областями, в які здійснюється підкачка даних з бази для підвищення швидкості роботи) (при зверненні до будь-якого елементу даних буде проводитися обсяг із зовнішньою пам'яттю, то вся система буде працювати зі швидкістю пристрою зовнішньої пам'яті. Практичним єдиним способом реально збільшення цієї швидкості є буферизація даних в оперативній пам'яті.)
- Управління транзакціями(Транзакція - це послідовність операцій над БД, розглянута СУБД як єдине ціле. При виконанні транзакція може бути або успішно завершена, і СУБД зафіксує зроблені зміни у зовнішній пам'яті, або, наприклад, при збої в апаратній частині ПК, жодного з змін не відіб'ється в БД. Поняття транзакція необхідно для підтримки логічної цілісності БД.) Модель даних це сукупність структурованих даних та операції їх оброби. Моделі БД:

1.       Файлові – інформаційно являє собою сукупність не пов’язаних між собою файлів, що складаються з однотипних записів.

2.       Ієрархічна- це упорядкований набір декількох екземплярів одного типу дерева, який складається з лдного кореневого типу запису та упорядкованого набору типу піддерев.

3.             Мережева – складається з набору записів та набору зв’язків між цими записами.

4.       Реляційна – це сукупність взаємоовязаних таблиць.

5.       Обєктно-орієнтована поєднує традиційну технологію проектування баз даних з об’єктною моделлю.

 


09.06.2015; 16:44
хиты: 215
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь