пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» история культуры

история культуры

1 1. Предмет і завдання курсу.
2 2. Первісна культура на території України: періодизація, головні пам’ятки, головні досягнення первісного мистецтва.
3 3. Первісна культура на території України: світогляд, релігійні вірування, неолітична революція.
4 4. Трипільці: археологічна культура чи цивілізація. Проблема витоків української культури.
5 5. Культура кіммерійців, скіфів та сарматів на території України: періодизація, пам’ятки, особливості світогляду.
6 6. Культура античних міст Північного Причорномор’я: умови розвитку, писемність, наука, література, театр, спорт.
7 7. Культура античних міст Північного Причорномор’я: мистецтво, побут, релігія.
8 8. Культура стародавніх слов’ян. Давньослов’янське язичництво.
9 9. Християнство: особливості прийняття, вплив на розвиток культури України
10 10. Київська Русь: освіта та наукові знання.
11 11. Київська Русь: писемність і літературна традиція.
12 12. Мистецтво Київської Русі: архітектура, живопис, прикладне мистецтво.
13 13. Архітектура України (Х - ХІ ст.). Характеристика пам’яток Києва та Чернігова.
14 14. Своєрідність культури Галицько-Волинської держави.
15 15. Архітектура й образотворче мистецтво українських земель у ХIII-XV ст
16 16. Розвиток книжкової справи і літератури українських земель у ХIII-XV ст.
17 17. Передумови і труднощі культурного піднесення XVI-XVII ст.
18 18. Розвиток освіти і наукових знань у XVI - перша половина XVII ст.
19 19. Розвиток літератури в Україні (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.). Полемічна література. І. Вишенський.
20 20. Архітектура та живопис в українських землях Великого князівства Литовського та Речі Посполитої.
21 21. Виникнення і розвиток книгодрукування в Україні (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.).
22 22. Козацтво як культурно-історичний феномен.
23 23. Особливості релігійної ситуації в Україні XVI - XVII ст.
24 24. Освіта і наука в Україні в другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст.
25 25. Культурно-просвітницька діяльність Києво-Могилянської академії
26 26. Література і мистецтво України в другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст.
27 27. Українське (“козацьке”) бароко. Архітектура та живопис ХVІІ - ХVІІІ ст.
28 28. І. Мазепа як меценат і культурний діяч.
29 29. Виникнення театру в Україні у ХVІІІ ст.
30 30. Розвиток філософської думки в Україні у XVIII ст. Г. С. Сковорода.
31 31. Особливості українського національно-культурного відродження (кінець ХVІІІ - перша пол. ХІХ ст.)
32 32. Кирило-Мефодіївське братство, “Руська трійця”, громади в контексті української культури.
33 33. Українсько-російські культурні взаємини ХVІІІ -ХІХ ст. Репресії царизму проти української культури.
34 34. Іван Котляревський - засновник нової української літератури.
35 35. Тарас Шевченко: семантика символів в поезії та живописі.
36 36. Українська література другої пол. ХІХ - поч. ХХ ст.
37 37. Український театр ХІХ ст.: історія становлення, суспільно-політична функція, мистецькі орієнтири.
38 38. М. П. Драгоманов та його місце в історії української культури.
39 39. Іван Франко: філософські, етичні та естетичні погляди
40 40. Галичина - “український П’ємонт”. Переміщення центру національно-культурного руху в Галичину у другій половині ХІХ ст
41 41. Мистецтво в Україні: театр, архітектура, живопис, музика (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст.).
42 42. Модерністська течія в українській культурі на межі ХІХ - ХХ ст.
43 43. Українська культура в роки Першої світової війни.
44 44. Культура і духовне життя в Україні в 1917 - 1920 рр.
45 45. Політика українізації та її вплив на культуру. Культурне піднесення 1920-х рр.
46 46. Освіта та наука в Україні. 1920 - 1930-ті рр.
47 47. Українська література 1920-х - поч. 1930-х рр. Літературна дискусія: пошуки мистецьких орієнтирів
48 48. Українське мистецтво 1920 - 1930-х рр.: театр, кіно, архітектура, живопис.
49 9. Тоталітаризм та його вплив на розвиток культури в Україні.
50 50. Українська культура у роки Великої Вітчизняної війни.
51 51. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х рр. ХХ ст. Культурно-ідеологічні процеси.
52 52. Культура і духовне життя в Україні за часів хрущовської “відлиги”: основні тенденції та характерні ознаки
53 53. Українська культура в 70-80-х рр. Ідеологічний диктат.
54 54. Захист національних культурних традицій та української історичної спадщини (1950 - 1980-ті роки). Дисидентський рух.
55 55. Українська культура в роки “перебудови”. Діяльність неформальних громадських об’єднань.
56 56. Тенденції сучасного національно-культурного відродження.
57 57. Стан освіти та науки в Україні за доби незалежності. Субкультури. Освіта.
58 58. Характерні ознаки релігійного життя в Україні за доби незалежності.
59 59. Українське мистецтво доби незалежності (література, кіно, музика, театр).
60 60. Внесок діаспори в українську культуру ХХ ст.
10.06.2015; 18:11
хиты: 2557
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2020. All Rights Reserved. помощь