пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Укр.літ Ю

1 1. Криза народництва. Модифікація реалізму. Поява модерністського дискурсу.
2 2.Філософсько-естетичні засади модернізму.
3 3.Напрями(течії)українськогомодернізму.
4 4.Імпресіонізм.
5 5.Неоромантизм.
6 6.Символізм.
7 7.Експресіонізм.
8 8.Неореалізм.
9 9.Модерністські угрупування та видання: «Молода Муза», «Українська хата». Дискусії: Іван Франко - М. Вороний, «хатяни» - С. Єфремов.
10 10. Криза народництва. Зітнення поглядів: Франкове розуміння межі літератури ( "Старе і нове", "З останніх десятиліть 19 віку"), Леся Українка про відмінність творчої манери О.Кобилянської та В.Стефаника від "старої школи" ( Юрія Федьковича) у статті "Малоруські письменники Буковини".
11 11. Сучасна рецепція укр.модернізму в літературознавстві (Павличко, Гундорова, Поліщук, Шумилова)
12 12.Проза початку ХХ століття: загальний огляд.
13 13.Фактори формування світогляду О. Кобилянської. Ольга Кобилянська й Фрідріх Ніцше, Ольга Кобилянська й Осип Маковей
14 14.Феміністичний дискурс ранніх творів О.Кобилянської («Людина», «Царівна»)
15 15.Жанрово-тематичне розмаїття новелістики О.Кобилянської (обрати 3-4 новели для аналізу за власним уподобанням)
16 16. Фольклорна основа повісті «В неділю рано зілля копала...» О.Кобилянської.
17 17. Художня своєрідність повісті "Земля" Кобилянської.
02.12.2016; 14:00
хиты: 1192
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
драматургия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь