пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


ВПП

1 1. Предмет і завдання вікової і педагогічної психології на сучасному етапі.
2 2. Методи дослідження вікової і педагогічної психології.
3 3. Зв'язок вікової і педагогічної психології з іншими науками.
4 4. Рушійні сили психічного розвитку дитини.
5 5. Фактори психічного розвитку особистості дитини, їх роль в цьому процесі.
6 6. Вікова періодизація психічного розвитку дітей, її критерії та врахування в навчально-виховному процесі. (табличка)
7 7. Особливості психічного розвитку дітей раннього віку.
8 8. Психічний розвиток і формування особистості дошкільника.
9 9. Психологічні питання підготовки дошкільника до навчання в школі.
10 10. Учбова діяльність - провідна діяльність молодшого школяра. Її особливості. Формування інтересу до учіння.
11 11. Розвиток пізнавальних процесів молодших школярів в учбовій діяльності.
12 12. Розвиток особистості молодшого школяра.
13 13. Психологічні особливості ігрової та трудової діяльності в молодшому шкільному віці.
14 14. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка. Її значення та врахування в навчально-виховній роботі.
15 15. Аналіз теорій підліткового віку.
16 16. Розвиток моральної сфери підлітка.
17 17. Особливості самосвідомості і самооцінки підлітків, завдання вчителя по їх формуванню.
18 18. Розвиток почуттів і волі підлітків.
19 19. Психічні новоутворення особистості підлітка, їх врахування в навчально-виховній роботі.
20 20. Зміни в учбовій діяльності підлітків та розвиток пізнавальних процесів.
21 21. Психологічне обгрунтування особливостей навчально-виховної роботи з підлітками.
22 22. Причини відхилення в поведінці учнів та “важковиховуваності" підлітків. Шляхи їх попередження та подолання.
23 23. Формування особистості старшокласника.
24 24. Розвиток емоційно-вольової сфери старшокласників.
25 25. Особливості учбової діяльності старшокласників, розвиток пізнавальних процесів.
26 26. Психологічні особливості трудової діяльності старшокласників і профорієнтаційної роботи з ними.
27 27.Особливості психічного розвитку немовляти:
28 28.Сенсорний розвиток немовляти, розвиток моторики.
29 1.Сутність процесу учіння та його психологічні компоненти.
30 2.Психологічні фактори, що впливають на успіхи і невдачі в умінні.
31 3.Мотиви учіння школярів, їх формування в учбовій діяльності.
32 4. Психологічні причини шкільної неуспішності, шляхи її подолання і попередження.
33 5.Індивідуальний підхід і диференція навчання дітей з різним рівнем научуваності.
34 6. Мотиви поведінки і формування спрямованості особистості.
35 7. Сутність та завдання навчання. Роль навчання в психічному розвитку школяра.
36 8. Діалектичний взаємозв’язок навчання і розвитку.
37 9. Психологічна сутність процесу навчання. Класифікація навчання.
38 10. Сутність процесу виховання. Його психологічні механізми і умови.
39 11. Сутність самовиховання, його структура.
40 12. Психологічна характеристика навчання за формами передачі знань.
41 13. Проблемне навчання, його психологічні передумови і значення.
42 14. Сутність та структура процесу навчання знанням.
43 15. Шляхи та умови формування умінь і навичок.
44 16. Шляхи оптимізації процесу навчання.
45 17. Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці.
46 18. Сутність і структура педагогічної діяльності вчителя.
47 19. Педагогічні здібності. Їх структура та шляхи формування.
48 20. Психологічні вимоги до якостей особистості сучасного вчителя.
49 21. Управління формуванням розумової діяльності учнів. Теорії управління.
50 22. Психологічні основи педагогічного такту й етики.
51 23. Психологічне обгрунтування виховних впливів.
52 24. Роль праці в формуванні особистості школяра. Умови виховуючої праці.
53 25.Роль гри в навчально-виховному процесі школи.
54 26. Роль різних видів діяльності в формуванні особистості дитини.
55 27.Стиль педагогічного спілкування.
56 28. Структура та становлення авторитету вчителя
57 29.Рівні педагогічної майстерності
01.06.2016; 19:13
хиты: 3766
рейтинг:0
Общественные науки
психология
прикладная психология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь