пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Укр.культура

1 1. Українська культура в контексті світової культури.
2 2. Трипільська культура.
3 3. Кіммерійсько-скіфо-сарматська культура на території України.
4 4. Грецькі міста-держави Північного Причорномор’я - пряме джерело античних традицій в українській культурі.
5 5. Культура слов’ян та її значення для формування і розвитку культури України.
6 6. Перша релігійна реформа князя Володимира та її значення.
7 7. Запровадження християнства на Русі та його вплив на розвиток культури.
8 8. Література та літописання Київської Русі (Х-ХІІІ ст.)
9 9. Розвиток писемності, освіти та науки Київської Русі в Х - ХІІІ ст.
10 10. Визначні архітектурні пам’ятники Київської Русі.
11 11. Культурна спадщина Київської Русі і сучасність.
12 12. Особливості розвитку архітектури періоду Київської Русі.
13 13. Історичні і політичні передумови формування української культури в ХІV-ХVІІ ст.
14 14. Козачина як культурне явище.
15 15. Братства та їх роль у розвитку української культури.
16 16. Полемічна література в Україні.
17 17. Початки книгодрукування в Україні.
18 18. Острозька слов’яно-греко-латинська академія.
19 19. Українське образотворче та музичне мистецтво в другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст.
20 20. Розвиток літератури у ХVІІ-ХVІІІ ст. у добу бароко.
21 21. Архітектура України в другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст.
22 22. Реформування церкви у ХVІІ-ХVІІІ ст.
23 23. Постать Мазепи в історії та у творенні української барокової культури.
24 24. Києво-Могилянська академія - центр вітчизняної освіти і науки.
25 25. Зміст і структура навчального процесу в Києво-Могилянській академії.
26 26. Створення Києво-Могилянською академією інтелектуальної, церковної та військової еліти України.
27 27. Реакційна політика царизму щодо української культури у ХVІІІ ст.
28 28. Історичні обставини і визначальні факти розвитку культури на українських землях у ХІХ ст.
29 29. Роль українців у творенні імперської культури Росії.
30 30. Українська література ХІХ - на початку ХХ ст.
31 31. Драматургія і театральне мистецтво України в ХІХ - на початку ХХ ст.
32 32. Українська музика ХІХ - на початку ХХ ст.
33 33. Архітектура України в ХІХ - на початку ХХ ст.
34 34. Образотворче мистецтво України в ХІХ - на початку ХХ ст.
35 35. Розвиток освіти і науки України в ХІХ - на початку ХХ ст.
36 36. Вплив громадського життя на розвиток культури України у ХІХ ст.
37 37. Розвиток української культури в західноукраїнських землях у ХІХ ст.
38 38. Розвиток освіти і науки в західноукраїнських землях у ХІХ ст.
39 39. Розвиток української культури у період національно-визвольних змагань
40 40. Діяльність на ниві культури Української Центральної Ради.
41 41. Розвиток української культури у період Гетьманату П. Скоропадського.
42 42. Створення Української Академії наук.
43 43. Українське національно-культурне відродження у 20-і рр. ХХ ст.
44 44. Здійснення політики «українізації» в культурно-освітній сфері.
45 45. Розвиток літератури та живопису у період радянської українізації.
46 46. Українська культура в умовах зародження тоталітарного режиму у 30-і рр. ХХ ст.
47 47. Українська культура під час Великої Вітчизняної війни.
48 48. «Ждановщина» та її вплив на культуру.
49 49. Неоднозначний стан української культури під час «хрущовської відлиги».
50 50. Культурницька діяльність «шістдесятників».
51 51. Українська культура за часів застою
52 52. ПРОБЛЕМИ, ВТРАТИ І ЗДОБУТКИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ХХ СТ.
53 53 РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
54 55 СВІТОВА, НАЦІОНАЛЬНА ТА НАРОДНА КУЛЬТУРИ
55 56.Внесок українства у світову культуру
56 58 УКРАЇНСЬКА МОВА - НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ
12.06.2015; 00:40
хиты: 4335
рейтинг:-1
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь