пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Історія

1 1. Предмет, завдання та джерела вивчення історії України.
2 2. Дослов 'янські народи на території України.
3 3. Східні слов'яни, їх походження, розселення та суспільний устрій.
4 4. Утворення Київської держави. Її перші князі ( Кий, Дір, Аскольд)
5 5. Зміцнення давньоруської державності за часів Олега, Ігоря, Ольги, Святослава.
6 6. Київська Русь за Володимира Великого. Прийняття християнства в Київській Русі та його значення.
7 7. Київська Русь за часів Ярослава Мудрого та Володимира Мономаха.
8 8. Культура Київської Русі.
9 9. Причини та наслідки феодальної роздробленості Київської Русі ( ХІІ- ХІУ ст.)
10 10. Галицько-Волинське князівство. Данило Галицький.
11 11. Боротьба Русі проти монголо-татарських завойовників.
12 12. Захоплення українських земель іноземними державами у 2 пол. ХІУ ст.
13 13. Українські землі в складі Великого князівства литовського та інших держав в ХІУ- 1 пол. ХУІ ст.
14 14. Литовські статути.
15 15. Люблінська унія: її основні положення та наслідки.
16 16. Виникнення українського козацтва.
17 17. Запорізька Січ: виникнення, устрій, перші гетьмани ( до П.Сагайдачного)
18 18. Берестецька церковна унія та її наслідки.
19 19. Боротьба козаків з нападами турків і татар на початку ХУІІ ст.П. Сагайдачний.
20 20. Селянсько- козацькі повстання під проводом К. Косинського та С. Наливайка.
21 21. Селянсько-козацькі повстання 20-30 рр. ХУІІ ст.
22 22.Україна напередодні визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького. ( 1638-1647)
23 23.Причини, рушійні сили та характер Визвольної війни в 1650-1653 рр.
24 24.Б.Хмельницький та його бойові побратими.
25 25. Початок національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького( основні воєнно-політичні події 1648).
26 26. Бойові дії в 1649р. Зборівський мир.
27 27. Воєнно-політичні події Визвольної війни в 1650-1652 рр.
28 28. Складання державності України в ході Визвольної війни.
29 29.Переяславська козацька Рада, Березневі статті 1654. Та їх оцінка в історичній науці.
30 30.Іван Виговський та основні напрями його політики.
31 31.Юрій Хмельницький та основні напрями його політики.
32 32. Епоха Великої Руїни. Гетьмани України, їх політика ( 1663-1687).
33 33.Запорізька Січ в І пол.ХУІІ ст..І. Сірко.
34 34.Україна за гетьманування І. Мазепи.
35 35.І.Скоропатський, П.Полуботок: правління, політика.
36 36.Гетьман Пилип Орлик та його Конституція України.
37 37.Обмеження та ліквідація російським самодержавством автономії України. К.Розумовський.
38 38. Зруйнування запорозької Січі та подальша доля козацтва.
39 39. Гайдамацький рух. Коліївщина.
40 40. Рух опришків. Олекса Довбуш.
41 41. Три поділи Польщі та українські землі. Захоплення Росією Причорномор*я та Приазов*я.
42 42.Економічне становище українських земель в І полю ХІХ ст.Чумацтво.
43 43.Декабристи та їх діяльність в Україні. Декабриський рух і Житомирщина.
44 44.Антикріпосницька боротьба в Україні в І пол. ХІХ ст. У.Кармелюк.
45 45. Кирило-Мефодіївське товариство та його діяльність.
46 46. Західноукраїнські землі в І пол.ХІХ ст..Л.Кобилиця.
47 47. Скасування кріпосного права Надніпрянській Україні. Особливості і наслідки реформи.
48 48. Реформи 60-70-х. рр.. ХІХ ст. та їх вплив на соціально-економічний розвиток України.
49 49.Соціально-економічний розвиток України після реформи 1861.
50 50. Суспільно-політичне життя в ІІ пол.ХІХ ст. Посилення національного гноблення.
51 51. Західноукраїнські землі друга половина ХІХ ст.
52 52. Економічний розвиток України на початку ХХ ст.
53 53. Суспільний рух на початку ХХ ст. Утворення політичних партій в Україні.
54 54.Україна в революції 1905-1907 рр.
55 55. Столипінська агарна реформа в Україні.
56 56. Україна в першій світовій війні. Січові стрілці.
57 57. Лютнева революція 1917 р. Піднесення національного руху і утвердження місцевих органів влади в Україні.
58 58.Утворення і становлення Центральної Ради як загальноукраїнського політичного органу.
59 59. Перший та другий Універсали Центральної Ради . Михайло Грушевський.
60 60. Боротьба різних політичних сил за владу (жовтень 1917- лютий 1918 рр) ІІІ- ІУ Універсали.
61 61.Берестецький мир і Україна. Окупація України німецько-австрійськими військами.
62 62. Українська держава за Павла Скоропатського.
63 63. Національно-визвольний рух у Західній Укараїні. Утворення ЗУНР.
64 64. Період директорії. Проголошення соборної України.
65 65. Селянський повстанський рух в Україні ( 1919-1920) ( Григор'єв, Зелений, Махно та ін.).
66 66. Боротьба проти деніківшини, утвердження радянської влади на Україні.
67 67.Радянсько- Польська війна й Україна ( 1920) .
68 68. Україна і утворення СРСР.
69 69. НЕП в Україні.
70 70. Індустріалізація в Україні та її наслідки.
71 71. Українізація 20-х - початок 30-х pp.: суть, наслідки.
72 72. Суцільна колективізація в Україні.
73 73. Причини та наслідки голоду 1932-1933 pp. в Україні.
74 74. Суспільно-політичне життя в Україні в 30-х pp. XX ст. Масові репресії.
75 75. Західноукраїнські землі напередодні другої світової війни.
76 76. Радянсько-німецький альянс і возз'єднання західноукраїнських земель в складі УРСР. Оцінка подій.
77 77. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Причини невдач Червоної Армії.
78 78. Оборонні боїв Україні (літо І осінь 1941 p.). Окупація України.
79 79. Німецько-фашистський окупаційний режим в Україні.
80 80. Всенародний рух Опору в Україні в роки німецько-фашистської окупації.
81 81. Житомирщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 pp.
82 82. Битви за визволення України від німецько-фашистських окупантів (1943-1944 pp.).
83 83. Вклад українського народу в перемогу над німецьким фашизмом.
84 84. Україна в роки відбудови (1945 - середина 50-х років).
85 85. Особливості розвитку західноукраїнських земель в другій половині 40-х - на початку 50-х років XX ст.
86 86. Суспільно-політичне життя України в кінці 40-х- на початку 50-х років XX ст.
87 87. „Відлига". Реформи М.С.Хрущова. Україна в умовах десталінізації (1956-1964 pp.).
88 88. Економічна, соціальна та екологічна криза в Україні в роки застою.
89 89. Національна політика в Україні 70-х - на початку 80-х років XX ст. Дисидентський рух.
90 90. Курс на перебудову та його невдача.
91 91. Декларація про державний суверенітет України.
92 92. Акт незалежності України. Референдум 1 грудня 1991 р.
93 93. Суспільно-політичне життя в Україні. Становлення багатопартійності в умовах незалежності.
94 94. Соціально-економічні процеси в сучасній Україні.
95 95. Україна на міжнародній арені в сучасних умовах.
96 96. Прийняття нової Конституції України та її значення.
97 97. Президентські вибори 2004 р. «Помаранчева революція».
98 98. Парламентські вибори 2006 р. Нова суспільно-політична обстановка.
99 99. Парламентські вибори 2007 р.
100 Президентські вибори 2010 р.
25.08.2015; 01:05
хиты: 19076
рейтинг:+1
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь