пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

12.Романтизм як естетична проблема. Український романтизм у світовому контексті. Романтизм

Л: (20-40 рр) Харківська школа романтики. Це тип творчості,Ю який з"явився і Німеччині. Романтики стверджували, що світ дуже складний для життя і його можна пізнати лише через почуття. Тема стихії ( моря, повітря, води, землі). Основна тема,,,, Людську пчихікуц вони сприймали не однозеначно, вважади, що в людині живуть темні сили, які керують її поведінкою. Улюблена тема – сон, божевілл, натхнення, одержимисіть, кохання, смерть.

     Романтичний герой – надзвичайна людина в надзвичайних обставинах. Конфлікт між особистістю і соціумом. Особистість хоче звільнитися від соціуму ( людина – бунтівник).

     Виникнення романтизму в Україні пов'язують з появою у 1827—1828 роках творів П. Гулака-Артемовського, збірників "Малоросійських пісень" М. Максимовича 1827, 1834, 1849 років, І. Срезневського ("Запорожская старина" 1833—1838 рр.). Українська романтична література з'явилася у 20—30-х роках XIX ст. в Харкові. Осередком першої романтичної групи в Україні був Харківський університет, у якому виник гурток любителів народної словесності Ізмаїла Срезневського. До харківських романтиків, крім І. Срезневського, належали Іван Розковшенко, Опанас Шпигоцький, брати Оресті Федір Євецькі. Вони орієнтувалися на романтичну творчість В. Жуковського, О. Пушкіна, А. Міцкевича. Атмосфера Харківського університету, захоплення народною поезією сприяли появі "одного з піонерів українського романтизму" Левка Боровиковського. Він визначив тематичні і жанрово-стильові особливості українського романтизму, ввійшов в історію літератури як байкар, автор фольклорно-побутових балад. Наприкінці 30-х — на початку 40-х років XIX ст. в українську літературу прийшло нове покоління романтиків (А. Метлинський, М. Костомаров, Т. Шевченко).

         Романтичні ідеї пропагувала так звана "Руська трійця" — М. Шашкевич, І. Вагилевич та Я. Головацький — яка підготувала фольклорно-літе-ратурний альманах "Русалка Дністровая" (1837 р.). Характерними жанрами "Руської трійці" і її послідовників (М. Устияновича, А. Могильницького) були історична епіка, громадянська лірика, романтичні оповідання, балади, історичні поеми, думи, медитації, сонети.

    Український романтизм відіграв велику роль у вивченні історії, з романтикою, за словами Д. Чижевського, пов'язане "національне відродження", "воскресіння" нації. "Найважливіша риса та заслуга української романтики, — писав учений, — це те, що вона свідомо поставила собі завдання утворити "повну літературу", яка могла б задовольнити духовні потреби всіх кіл та шарів українського суспільства. Прагнення до "повної літератури" знайшло своє втілення переважно в утворенні "повної мови", мови всебічної, придатної в усіх сферах літератури та життя". З романтизмом українська література сформувалася, довела своє право іменуватися українською, письменники усвідомили себе саме як українські.

Романтизм в Україні ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ:

-Велика роль в усіх родах літератури національно-історичної тематики

-Ідеалізація патріархальних відносин;

-Не характерне в цілому для романтизму поєднання національного і соціального начал(зокрема, наявність соціальної детермінованості характерів);

-Ліричний герой перебуває в гармонії з природою і природним життям;

-“світова туга” набуває характеру національної туги за минулою славою і волею України

 

 

 


13.12.2015; 21:29
хиты: 63
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь