пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


60.Характерні риси й особливості літератури 1пол 19 ст

     Зачинателем нової української літератури, її класиком став І.Котляревський (1769— 1838), автор «Енеїди».
     Значний вплив на розвиток української літератури першої пол. XIX ст. мала творчість Г.Квітки-Основ'яненка, І.Срезневського, А.Метлинського, М.Костомарова.
     З кінця 30-х років починають привертати до себе увагу поезії Т.Шевченка. Видання «Кобзаря», а потім «Гайдамаків» стали важливими подіями в українській літературі. З виходом на літературну ниву Шевченка українське відродження стало безсумнівним фактом, а література і мова не потребували вагоміших доказів свого права на існування.

     Романтизм художній метод у літературі й мистецтві першої половини XIX ст., коли реальній дійсності, що не задовольняє митця, протиставляються картини життя бажаного, витвореного мрією, піднесеного над дійсністю. Характерні особливості: виняткові характери у виняткових обставинах, ліризм, фантастика, увага до історичного минулого, героїв-лицарів, звернення до фольклору.

 _____

    На рубежі 18-поч 19 ст процес секуляризації літератури в Україні загалом завершується переходом від релігійного світогляду на ідейні позиції Просвітництва. Живим втіленням розуму стає поняття природи, яке включай й людину. «Природа» і «людина» виступають як найбільше благо і найповніше втілення розумного начала. Розумна людина стає аргументом у запереченні існуючого феодального ладу як такого. Що відхилився від розумних начал.

     Через посередництво й особисті контакти літераторів – вихідців  Ураїни з провідними діячами російської літератури тема України проникає в російську літературу. Українська література 1пол 19ст характеризується розімкненістю на культуру інших слов»янських народів,які в епоху Просвітництва виступають у період відродження своїх історичних традицій та формують нові літератури. З»являються поетичні переклади та переспів з літератур інших народів світу, зокрема пісенного фольклору слов’ян.


13.12.2015; 21:27
хиты: 508
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь