пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

5.Побутово-етнографічна драматургія початку 19 ст.Жанрова різноманітність драматургії.

     Драматургія-теорія і мистецтво побудови драматичного твору, а також сюжетно-образна концепція такого твору. Драматургійні твори можна розподілити на такі тематичні групи:

    1)Різдвяна драма, в основу сюжету якої покладено обставини народження Ісуса Христа.2)Великодня драма оповідає про розпяття Ісуса Христа.3)Драма про святих, або агіографічна драма, оповідає про подвиги реальних людей в ім'я Бога.4)Драма-мораліте - драма повчального, виховного змісту.5)Історична драма - п'єса, в якій оповідається про життя й діяльність державних діячів, полководців та інших історичних осіб.       

     Незважаючи на адміністративно-цензурні утиски царського уряду, українська драматургія і театральне мистецтво досягли високого рівня розвитку. Це сталося завдяки подвижницькій творчій діяльності видатних письменників і майстрів сцени. Українська драматургія розвивалася в ході виникнення й становлення національного театру, була нерозривно зв’язана з ним загальними інтересами. Українська драматургія спиралася на кращі здобутки усієї літератури, на драматургічні традиції І. П. Котляревського, Т. Г. Шевченка.
Одним з драматургів був Кропивницький. Характерною особливістю драматурга є незвичайне вміння добирати і майстерно представляти типові соціальні явища, створювати характерні побутові сцени, малювати драматичні картини народного життя.
Багатогранним був також талант письменника і драматурга М. П. Старицького. У основі своїй творчість Старицького реалістична, демократична змістом і спрямуванням, перейнята гарячим почуттям любові до рідного народу та його героїчного минулого. Драматург широко освітив тему пригноблення глитаями сільської бідноти, виступив проти темряви, що панувала в українському селі, виражав думку про необхідність працювати на благо народові.
Найвизначнішою постаттю в українській драматургії другої половини XIX століття є І. К. Карпенко-Карий. Видатним майстром драматургії був І. Я. Франко. Він створив класичні зразки соціально-психологічної драми, народної комедії, романтично-легендарних творів на історичному матеріалі та ін. У своїх п’єсах Франко першим серед західноукраїнських драматургів стверджував реалізм і народність.
Ідейна глибина, демократичний пафос соціального викриття, сила реалістичного проникнення в суспільні відносини, в морально-етичні засади пореформеної доби – все це свідчило про новаторський характер української драматургії другої половини XIX століття.

 

 

 

 

 

 

 

 


13.12.2015; 21:27
хиты: 82
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь