пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

1. Предмет і завдання вікової і педагогічної психології на сучасному етапі.

    

{1. Предмет і завдання вікової і педагогічної психології на сучасному етапі.}

 

ВПП є галузями психологічної науки, окремі дисципліни. Кожна має свій предмет вивчення. Так, предметом вікової психології є закономірності психічного розвитку дитини на різних етапах її життя або онтогенезу.

РОЗДІЛИ ВП:

1. немовляти (п. першого етапу життя - від народження до 1 року)

2. раннього дитинства (від 1 до 3 р.)

3. дошкільника (від 3 до 6-7 р.)

4. молодшого школяра (від 6-7 до 10 р.)

5. підлітка або середнього школяра (від 10 до 15 р.)

6. ранньої юності або старшокласника (від 15 до 18р.)

7. дорослої людини

8. старості або геронтопсихологія

ВП вивчає рушійні сили психічного розвитку, фактори та умови, що визначають вплив на психічний розвиток та формування особистості, роль соціального та біологічного факторів, закономірності розвитку пізнавальних процесів, індивідуально-типологічні особливості, показники переходу від одного періоду до іншого, різні види діяльності в різні періоди життя.

Предметом вивчення педагогічної психології є психологічні закономірності навчання, учіння, виховання та праці вчителя.

РОЗДІЛИ ПП:

1. учіння (учбової діяльності дитини)

2. навчання (учбової діяльності вчителя)

3. виховання

4. вчителя

ПП вивчає умови, що впливають на успіхи та невдачі в учінні, проблеми індивідуального підходу в навчанні і вихованні дітей; здібності та їх формування і розвиток; розвиваючі методи навчання, умови пізнавальної активності.

Завдання ВПП:

- вивчення змін у психічному розвитку та формуванні особистості сучасного школяра, причини і умови виникнення цих змін з метою вироблення шляхів та прийомів впливу на дітей;

- розробка психологічних основ навчання і виховання сучасних дітей, організації сучасного виховного процесу та діяльність педагога;

- розробка нових методів і методик вивчення, дослідження психічного розвитку дітей.

Завдання ВПП як вузівської дисципліни - озброїти майбутніх вчителів новими даними, знаннями, якими володіє ВПП як наука, для їх застосування в практиці.


31.05.2016; 21:16
хиты: 74
рейтинг:0
Общественные науки
психология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь