пользователей: 24587
предметов: 11057
вопросов: 195528
Конспект-online
оставь конспект в интернете, это поможет тебе в учебе и подготовке к сессии.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Господарські договори

1 Предмет та метод господарського договірного права України.
2 2. !!! Система законодавства України про господарські договори.
3 3.Загальна характеристика та правова природа принципів господарського договірного права України.
4 4. Джерела господарського договірного права України
5 5. Загальна характеристика ГК України в частині договірного регулювання та співвідношення з ЦКУ.
6 6. Поняття та ознаки господарського договору
7 7. Тлумачення господарського договору, теорії тлумачення та судова практика.
8 8. Зміст господарського договору: поняття та види умов договору.
9 9. Суб’єкти та об’єкти господарського договору.
10 10. Форма господарського договору та правові наслідки порушення порядку його укладення.
11 11. Виконання господарського договору: поняття та загальні умови підтвердження виконання договірного зобов'язання.
12 12. Співвідношення понять «угода», «правочин», «контракт», «договір», «домовленість» в господарсько-договірному праві.
13 13. Поняття і принципи класифікації господарсько-правових договорів.
14 14. Інтегровані (змішані) господарські договори. Поняття, класифікація та ознаки.
15 15. Нетипові господарські договори: поняття та ознаки.
16 16. Поняття та ознаки договорів в сфері виконання публічних зобов’язань. Правова природа, елементи та порядок укладання.
17 17. Поняття та порядок укладання господарських договорів.
18 18. Порядок укладання попередніх договорів та угоди про намір та правові наслідки порушення цього порядку.
19 19. !!!Порядок укладання договору на конкурентних засадах.
20 20. !!! Правові підстави укладання договору в судовому порядку.
21 21. !!! Особливості укладання договору в електронній формі.
22 22. Внесення змін в господарський договір підстави та порядок.
23 23. Порядок розірвання господарського договору та його правові наслідки.
24 24. Характеристика припинення господарського договору та його правові наслідки.
25 25. Відмова від виконання господарського договору та її правові наслідки.
26 26. Недійсність господарського договору: поняття та правові підстави.
27 27. Поняття, зміст та умови настання реституції.
28 28. Поняття та ознаки господарсько-договірної відповідальності.
29 29. Поняття та правові наслідки регресу в договірних відносинах.
30 30. Види та форми господарсько-договірної відповідальності.
31 31. Поняття та підстави відшкодування збитків за порушення господарських договорів.
32 32. Правова природа застосування штрафних санкцій за порушення господарських договорів.
33 33. Оперативно-господарські санкції: підстави та проблематика застосування у договірних відносинах.
34 34. Поняття та порядок укладання (припинення) договору на розрахунково-касове обслуговування (договору банківського рахунку).
35 35. Договір перевезення вантажів у сфері господарювання: документальне підтвердження укладання.
36 36. !!! Договір перевезення вантажів морським транспортом.
37 37. Поняття та форми готівкових розрахунків на виконання господарських договорів.
38 38. Поняття та договірні форми безготівкових розрахунків.
39 39. Відмінність кредитного договору від договорів позички, позики та лізингу.
40 40. Поняття та правова природа договору факторингу.
41 41. Поняття та істотні умови договору поставки у сфері господарювання.
42 42. Поняття, види та умови договору підряду у сфері господарювання.
43 43. Зміст та правова природа договорів, що забезпечують капітальне будівництво.
44 44. Ознаки і риси договору оренди в сфері господарювання.
45 45. Порядок укладання, зміни та припинення договору оренди державного та комунального майна.
46 46. Приватизаційні угоди: поняття та правове регулювання.
47 47. Поняття та види лізингових договорів у сфері господарювання.
48 48. Поняття та види біржових угод, особливості виконання.
49 49. Договір про розподіл продукції в сфері господарювання.
50 50. Зовнішньоекономічний контракт: поняття, суб’єкти, правове регулювання.
51 51. Форма та істотні умови зовнішньоекономічних договорів.
52 52. Значення колізійних норм зобов’язального права для зовнішньоекономічних договорів.
53 53. Поняття, правова природа, значення правил ІНКОТЕРМС для господарських договорів.
54 54. Відповідальність за зовнішньоекономічним договором.
55 55. Застосування векселів у господарських договірних відносинах.
56 56. Договір комерційної концесії: поняття та істотні умови.
57 57. Договір концесії: поняття та істотні умови.
58 58. Договір консигнації у сфері господарювання.
59 59. Поняття та види посередницькі договорів у сфері господарювання.
60 60. Страховий договір: поняття, суб’єкти, істотні умови.
61 61. Договір контрактації сільськогосподарської продукції: поняття, суб’єкти, істотні умови.
62 62. Договори гарантії та поруки, випадки їх застосування у договірних відносинах в сфері господарювання.
63 63. Поняття та види угод, що укладаються для реалізації державно-приватного партнерства.
64 64. Договір енергопостачання: поняття та істотні умови.
65 65. Договір зберігання на товарному складі.
66 66. Акредитивна угода та її істотні умови.
67 67. Договір транспортного експедирування.
68 68. Порядок виконання договору поставки: прийняття продукції по кількості і якості.
69 69. Договір підряду на проведення проектних та досліджувальних робіт.
70 70. Поняття та види договорів у корпоративних відносинах.
71 71. Угоди щодо цінних паперів: поняття, види, порядок укладання.
72 72. Договір про надання аудиторських послуг: поняття, істотні умови, значення.
73 73. Договори про використання об’єктів промисловості у сфері господарювання.
74 74. Договірна робота як основний вид правової роботи: поняття, суб’єкти, порядок здійснення.
75 75. Зміст та правова природа договорів у сфері фінансової діяльності.
76 76. Особливості укладання та виконання угод за державним замовленням.
77 77. Способи та форми захисту прав у договірних відносинах.
78 78. Організаційно-господарські договори: поняття та порядок укладання.
19.01.2017; 14:55
хиты: 210
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
договоры
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2017. All Rights Reserved. помощь