пользователей: 24604
предметов: 11060
вопросов: 195540
Конспект-online
оставь конспект в интернете, это поможет тебе в учебе и подготовке к сессии.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


58. Договір консигнації у сфері господарювання.

Договір консигнації — це договір, згідно з яким одна сторона (консигнатор) зобов’язується за дорученням другої сторони (консигнанта) протягом певного строку і на певній території за обумовлену винагороду продавати від свого імені і за рахунок консигнанта поставлені на склад консигнатора товари. Ці товари залишаються власністю консигнанта до моменту їх продажу третім особам.

Консигнант постачає товар на консигнаційний склад консигнатора з метою демонстрації та продажу. При цьому консигнатору надається виключне право представництва і продажу зазначеного товару на певній території. До особливостей договору консигнації належить обумовлений строк консигнації, протягом якого товар має бути проданий. Нереалізований товар викуповується консигнатором або повертається назад консигнанту. Що стосується прав власності, то товари, які надійшли від консигнанта до консигнатора, є власністю першого до їх реалізації покупцям. Така загальна схема взаємовідносин свідчить про наявність у договорі консигнації головних ознак, що мають схожість з договором комісії (діяльність консигнатора за дорученням і за рахунок консигнанта з продажу товарів останнього, але від свого імені). Проте зміст договору консигнації наповнюється ще й такими умовами, які є елементами договорів поставки, перевезення, зберігання, доручення. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що договір консигнації набуває характеру змішаного договору.

Договір консигнації використовується у зовнішньоторговельній сфері, у взаємовідносинах між українськими підприємствами, зокрема для організації нових ринків збуту, при проведенні великих виставок-продаж з участю великого числа торгових представників. Консигнаційна форма продажу використовується також при слабкому освоєнні ринку або ж при поставках нових товарів, мало відомих місцевим покупцям.

Вдаватися до укладення цього договору виробників товару часто змушують труднощі у його реалізації на певній території, нестабільність цін та фінансового стану контрагентів, недостатня обізнаність населення щодо нових видів товарів.

Сторони договору. Сторонами у договорі консигнації є консигнант і консигнатор. Консигнант — особа або фірма, яка дає доручення консигнатору на здійснення угод щодо продажу товарів зі складу. Консигнатор — особа або фірма, яка приймає та виконує доручення консигнанта здійснити угоди щодо продажу товару зі свого складу і від свого імені, але за рахунок консигнанта.

Визначення товару. Номенклатура і кількість товарів, що поставляються на консигнацію, обумовлюються або у специфікації як невід´ємної частини договору, або у самому договорі.

Номенклатура товарів, які призначені на консигнацію, суворо конкретизована, наприклад, зазначено марки і типи виробів. У цьому пункті визначається також максимальна кількість товару, яка може перебувати на консигнації.

Визначення території. У договорі обумовлюється територія, на якій консигнатор має право продавати консигнаційні товари. При цьому часто передбачається, що консигнатор сам не має права продавати товари поза договірної території без попередньої письмової згоди консигнанта. Крім того, у договорах про реалізацію товарів з третіми особами (покупцями) консигнатор зобов’язаний включати умови про те, що вони не будуть продавати (перепродавати) товари поза межами договірної території без його письмової згоди.

Територія дії договору зазначається з метою запобігання схрещення інтересів консигнатора з інтересами інших дилерів, з якими консигнант також міг укласти договір. З цією ж метою консигнатору забороняється продавати дані товари поза обумовленої території без узгодження з консигнантом.

Строки консигнації та дії договору. У договорі зазначається строк консигнації, тобто час, протягом якого поставлений на консигнацію товар повинен бути проданий. Строки консигнації на практиці зустрічаються різні, але, як правило, вони коливаються в межах 6 та 24 місяців. Строк консигнації для машин і обладнання здебільшого становить 12 місяців. Строк дії договору зазвичай більше строку консигнації. У більшості випадках він становить від 1 до 5 років. По закінченні строку дії договору його умови залишаються дійсними стосовно всіх партій товару, які до моменту припинення його дії знаходяться на консигнації і розрахунок за яким не закінчений.

Право власності на товари, що поставлені на консигнацію. Товари, які у передаються на консигнацію, залишаються власністю консигнанта до моменту їх продажу третім особам. Досить часто у договорі консигнації включається застереження про збереження права власності за консигнантом не до момента продажу товарів третім особам, а до повної сплати покупної ціни проданого товару і надходження цієї суми до консигнанта.

Умови ціни. Виконуючи доручення на продаж товару, консигнатор зазвичай пов´язаний вказівками консигнанта стосовно цін, за якими він зобов’язаний продавати товар третім особам-покупцям (роздрібним торговцям). Вони фіксуються в умовах договору, де встановлюються мінімальні продажні ціни, нижче яких консигнатор не може продавати товар без попередньої письмової згоди консигнанта. При цьому зазначаються також базові умови поставки товарів на консигнацію.

Поставка. Оскільки при транспортуванні товарів консигнант вже приступив до виконання своєї частини договору, розумно вважати датою поставки дату складання транспортної накладної.

Умови про порядок сплати винагороди консигнатору. У договорі точно визначається вид, розмір і порядок сплати винагороди консигнатору. Вона може бути встановлена як певний відсоток від вартості проданих товарів або як різниця (або частини різниць) між призначеною консигнантом ціною і тією, більш вигідною ціною, за якою консигнатор здійснить угоду. Розмір винагороди за договором визначається узгодженням сторін. Здебільшого винагорода сплачується у вигляді певного відсотка від вартості товару, проданого з консигнаційного складу. У деяких договорах, крім цієї основної винагороди передбачається сплата додаткової винагороди також у певному відсотку від вартості, зокрема при продажу консигнатором товару понад кількість, що підлягає продажу протягом строку консигнації, або коли консигнатор реалізує товар за ціною вище мінімальної, що встановлює для нього консигнант. У договорі встановлюється, з якого моменту у консигнатора з’являється право на отримання винагороди. Зазвичай консигнатор має право на отримання винагороди тільки після надходження виручених сум у розпорядження консигнанта.

Умови платежа. У договорі консигнації точно визначається порядок розрахунків: встановлюється, у якій валюті будуть здійснюватись платежі, а також обумовлюється, по закінченні скількох днів після продажу товарів консигнатором здійснюється платіж на користь консигнанта. Платіж вважається проведеним після того, як консигнант підтвердить його отримання і правильність оформлення.

Обов´язки консигнатора. В обов´язки консигнатора входить, якщо це обумовлено договором:

• підготовка приміщення для консигнаційного складу, наймання персоналу для роботи на ньому;

• забезпечення схоронності та якості товарів під час зберігання їх на консигнаційному складі (наприклад, забезпечення захисту металевих виробів від корозії, створення необхідного температурного режиму для продовольчих товарів та хутра, упакування). У випадку псування, нестачі або пошкодження товару консигнатор повинен відшкодувати консигнанту всі пов’язані з цим збитки;

• оплата витрат з організації та утримання консигнаційного складу, сплата митних платежів, транспортування товару з наступним відшкодуванням виплачених сум консигнантом;

• страхування товарів, що знаходяться на консигнаційному складі у страховій компанії за свій рахунок, але на користь консигнанта з наступною передачею йому страхових документів;

• надання на забезпечення інтересів консигнанта гарантії першокласного банку;

• здійснення реклами, показ товарів у демонстраційних залах, допродажна підготовка і післяпродажне технічне обслуговування;

• своєчасне подання звітів консигнанту про хід реалізації та про запаси товарів на склад, а також інформації про стан кон’юнктури ринку та рівні цін на аналогічні товари у конкурентів.

Обов´язки консигнанта. У договорі встановлюються такі обов’язки консигнанта:

• поставка в обумовлені строки на консигнаційний склад товарів в обумовлених кількості, асортименті та якості і в наступному підтримуванні запасів товарів на певному рівні;

• оплата всіх видатків з утримання приміщень консигнаційного складу.

У договорі необхідно передбачити, що робити консигнатору з нереалізованими товарами, які залишились: або викупити їх за заздалегідь обумовленою ціною, або повернути консигнанту з дотриманням вимог договору.

Оскільки товар на весь період дії договору залишається у власності консигнанта, він має право спостерігати за ходом виконання договору консигнатором, відвідувати з цією метою склади і демонстраційні зали. Консигнант забезпечує консигнатора документами, що підтверджують якість товару (сертифікатами) та його місце походження.

Порядок повернення товарів. Цей пункт необхідний, якщо договором передбачена можливість повернення товару консигнанту. Зазначаються умови і порядок повернення товарів, а також визначається дата повернення. У договорі зазначається, хто і якою мірі несе витрати з повернення товару у випадку, якщо він не буде проданий протягом установленого строку консигнації. Це питання вирішується у кожному конкретному випадку. Нарешті, в договорі консигнації визначаються міри відповідальності сторін за порушення обов´язків:

• консигнанта — за несвоєчасну поставку товарів на консигнаційний склад, невиплату винагороди консигнатору;

• консигнатора — за пошкодження (псування) чи втрату товарів, за порушення умов щодо договірної території реалізації товарів. Формами відповідальності можуть бути як відшкодування збитків, так і сплата неустойки (штрафу, пені).


21.06.2016; 22:47
хиты: 23
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
договоры
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2017. All Rights Reserved. помощь