пользователей: 28043
предметов: 12014
вопросов: 223654
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


pero

1 1. Дайте визначення міжнародному фінансовому центру (МФЦ). Які основні стадії створення МФЦ?
2 2. Назвіть основні функції валютного ринку
3 3. Дайте визначення терміну «єврооблігація». Назвіть специфічні характеристики «єврооблігацій»
4 4. Назвіть основних суб’єктів та структурні елементи міжнародного фінансового ринку
5 5. Окресліть основні елементи світової валютної системи
6 6. Які особливості функціонування ринків золота?
7 7. Назвіть основні принципи Бреттон-Вудської валютної системи
8 8. Значення золота у валютній системі
9 9. Дайте визначення термінам «євровалюта» та «євробанк». Поясніть сутність взаємозв’язку категорій.
10 10. Дайте визначення золотого стандарту та стисло охарактеризуйте історію його розвитку
11 11. Дайте визначення терміна «євродепозит». У чому різниця між національним і євродепозитом?
12 12. Глобалізація фінансового ринку і фінансова революція
13 13. Окресліть ключові аспекти Ямайської валютної системи
14 14. Дайте визначення «світове фінансове середовище». Основні зміни в економічному середовищі ХХ-поч. ХХІ ст..
15 15. У чому полягає різниця між золотим та золото девізним стандартом?
16 16.Охарактеризуйте структуру валютного рину
17 17. Назвіть основні стадії демонетизації золота
18 18. Розкрийте поняття «євроринок»
19 19. Які основні напрямки діяльності МВФ
20 20. Що таке реструктуризація боргу?
21 21. Що таке Паризький клуб кредиторів? Які основні напрямки його діяльності?
22 Які фінансові операції підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу в Україні?
23 Дайте визначення фінансів ТНК.
24 Які операції підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу?
25 Кого відносять до суб’єктів первинного фінансового моніторингу?
26 26. Назвіть основні чинники зростання ролі міжнародного банківського бізнесу у ХХст.
27 Назвіть основні функції Держфінмоніторингу України.
28 Наведіть основні етапи розвитку міжнародної банківської діяльності.
29 Що таке Лондонський клуб кредиторів? Які основні напрямки його діяльності?
30 Назвіть основні шляхи конвертації проблемних боргових зобов’язань.
31 Дайте визначення поняття «відмивання грошей».
32 Які міжнародні фінансові інститути входять до групи Світового Банку?
33 Розкрийте основні напрямки діяльності FATF.
34 Які основні напрямки діяльності Міжнародної асоціації розвитку
35 Чим відрізняється ісламський іпотечний кредит від загальноприйнятого?
36 Наведіть основні характеристики Ісламської банківської системи.
37 У чому полягає відмінність між Лондонським та Паризьким клубами кредиторів?
38 Міжнародний валютний ринок Форекс.
39 Особливості торгівлі на міжнародному валютному ринку Форекс.
40 Технічний аналіз як інструмент для вибору оптимальної інвестиційної стратегії.
41 Фундаментальний аналіз як інструмент для вибору оптимальної інвестиційної стратегії.
42 Лондон як світовий фінансовий центр.
43 Токіо як світовий фінансовий центр.
44 Перерахуйте суб’єктів державного фінансового моніторингу та їх функції.
45 Нью-Йорк як світовий фінансовий центр.
46 Офшорні фінансові центри.
47 Фінанси ТНК, їх функції.
20.06.2015; 12:34
хиты: 970
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь