пользователей: 28224
предметов: 12113
вопросов: 227781
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Tsalan

1 1. Глобальні проблеми і глобалістика
2 2. Глобальна економічна система.
3 3. Концепції розвитку глобальної економіки.
4 4. Глобалізація як суспільно-історичний процес
5 5. Основні етапи та історичні форми економічної глобалізації
6 6. Взаємодія цивілізацій у контексті глобального розвитку
7 7. Теоретичне осмислення сутності процесу глобалізації
8 8. Головні концепції економічної глобалізації.
9 9. Основні моделі економічної глобалізації.
10 10. Глобальна перспектива економічної інтеграції.
11 11. Глобалізація і стратегічний менеджмент.
12 12. Формування сучасної парадигми міжнародного маркетингу.
13 13. Соціальне протиріччя глобалізації.
14 14. Переваги і недоліки глобалізаційних процесів.
15 15. Напрями впливу глобалізації на людський фактор
16 16 . Концепції економічної інтеграції в умовах посилення глобалізаційних процесів.
17 17. Зміни в міжнародних економічних відносинах як чинники розвитку міждержавної та регіональної співпраці.
18 18. Сучасні тенденції регіональних змін міжнародних відносин.
19 19. Політико-економічне визначення глобалістики
20 20. Еволюція концепцій і сучасна теорія глобалістики
21 Методологічні та теоретичні проблеми сучасної глобалістики
22 22. Напрями глобальних проблем світового співтовариства
23 23. Глобалізазія економічних відносин і формування глобальних господарських комплексів
24 24. Тенденція створення світових цивілізацій
25 25. Фактори протистояння у свытовій економічній системі
26 26. Соціально -політичний розвиток держав та етноконфесійні процеси в умовах глобалізації
27 27. Інтеграція економічних і екологічних концепцій у стратегії глобального розвитку.
28 28. Тенденції глобалізму в сучасній світовій економіці.
29 Сучасні концепції міжнародної безпеки.
30 30. Сутність інтернаціоналізації в контексті процесів глобалізації.
31 31. Участь країни в процесі регіоналізації світового економічного простору.
32 32. Пріоритетні завдання розвитку країни в процесі створення економіки відкритого типу.
33 33.Основні завдання економічного аналізу в умовах глобалізації.
34 34. Транскордонне співробітництво як дієвий механізм розвитку прикордонних територій.
35 35. Значення транскордонного кластера у підвищені ефективності транскордонного співробітництва.
36 Методологічні проблеми дослідження інтернаціоналізації та глобалізації.
37 37. Глобалізація та вибір України.
26.09.2016; 22:28
хиты: 2833
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь