пользователей: 28048
предметов: 12018
вопросов: 223696
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


35. Значення транскордонного кластера у підвищені ефективності транскордонного співробітництва.

Транскордонний кластер – це добровільне об’єднання незалежних компаній, асоційованих інституцій, інших суб’єктів транскордонного співробітництва, які географічно зосереджені у транскордонному регіоні; співпрацюють та конкурують; спеціалізуються в різних галузях, пов’язані спільними технологіями та навичками і взаємодоповнюють одна одну для виготовлення спільного продукту чи послуги, що в кінцевому результаті дає можливість отримання синергетичних та мережевих ефектів, дифузії знань та навиків.

Транскордонні кластери охоплюють суміжні прикордонні території сусідніх держав, до складу яких входять інституції, розміщені по обидва боки кордону. Реалізація кластерного підходу в рамках прикордонного співробітництва створює більший потенціал економічного росту прикордонних областей

Транскордонне співробітництво в Україні розглядають у двох напрямках: як інструмент розвитку прикордонних територій, а також як чинник реалізації євроінтеграційних процесів. В Україні діє сім єврорегіонів, зокрема, три з Російською Федерацією «Дніпро», «Слобожанщина» і «Ярославна». Отже кожний третій мешканець країни проживає на їх території, тобто розвиток єврорегіонів є національною стратегією, до якої залучено дев'ять областей із  дев'ятнадцяти прикордонних.

транскордонний кластер - форма інтеграції незалежних компаній та асоційованих інституцій, що географічно зосереджені у транскордонному регіоні, спеціалізуються у різних галузях, пов’язані

спільними технологіями та навиками і взаємодоповнюють одна одну, яка базується на

наявності погодженої стратегії розвитку учасників кластера, спрямованої на реалізацію

інтересів кожного з них і території локалізації кластера. Його основною особливістю є те,

що учасники кластерів розміщені у різних податкових, митних, законодавчих середовищах

сусідніх країн, однак можуть мати спільні підприємства та організації, користуватися

спільною інфраструктурою і функціонують, насамперед, на транскордонних ринках.

Водночас інтенсивність взаємодій учасників кластера обмежується наявністю кордону,

який створює додаткові бар’єри для вільного руху товарів, робочої сили, капіталу, а

також різницею менталітетів, традицій, мови, культури тощо, що може значно знижувати

ефект такої співпраці без чітко продуманих механізмів уникнення чи послаблення дії таких перешкод.

 

У руслі зазначеного доцільно навести деякі приклади успішного функціонування транскордонних кластерів на території Європи.

Так, найвідоміший транскордонний біофармацевтичний кластер “Біодолина” було

утворено у 1996 р. у долині річки Верхній Рейн [3]. Він охоплює французький регіон

Альзас, кантони північно-західної Швейцарії та німецьку землю Баден-Вюртемберг. У

цьому транскордонному регіоні зосереджено відомі наукові установи (чотири

університети, численні дослідницькі центри), штаб-квартири таких світових

фармацевтичних гігантів, як Новартіс, Рош, Сіба, філії великих фармацевтичних

підприємств (“Джонсон і Джонсон”, “Файзер”, “Санофі-Авентис”), висококваліфіковані

людські ресурси та логістичні центри. Приблизно 250 тис. чоловік (або 10% від загального

населення цього регіону) зайняті у біофармацевтичній галузі.

 

Серед інших відомих

транскордонних кластерів у зарубіжних країнах можна виділити:

– німецько-голландський транскордонний кластер (м. Твенте), який здійснює свою

діяльність у виробництві пластмас, металообробки та біомедичному секторі;

– німецько-голландський кластер, створений на базі транснаціональних корпорацій

“Oc” і “Nedcar” (м. Венло);

– бельгійсько-голландський кластер “Долина Доммель”, який спеціалізується з

питань впровадження високих технологій та інновацій;

– португальсько-іспанський автомобільний кластер;

– транскордонний кластер із виробництва скла (Верхня Австрія, Баварія, Богемія);

– текстильний кластер (Нижня Австрія та Богемія);

– технологічний кластер (регіони Австрії та Словенії).

Прикладом траскордонного кластеру за участю України також може бути транскордонний кластер підрядчиків “Карпати”, який розташований та діє з 2004 р. в Ужгородському та Берегівському районах Закарпатської області України та на сусідніх прикордонних територіях Угорщини і Словаччини. Діяльність цього транскордонного

кластеру спрямована на розвиток підприємництва Трикордоння, заплановане

фінансування з джерел ЄС, відповідних національних, регіональних та місцевих бюджетів.

Метою кластеру підрядчиків “Карпати” є сприяння у: появі у регіоні фірм, які вже є або

можуть стати підрядчиками для великих міжнародних підприємств; підключенні регіону

Трикордоння та Земплинського Єврорегіону Словаччини та Угорщини до економічного

життя своїх метрополій; створенні мережі співпрацюючих підприємств та збільшення

ефективності їх співпраці; розбудові зв’язків із новими підрядчиками та залученню їх до

кластеру; залученню іноземних інвестицій у Земплинський Єврорегіон та Трикордоння.

Координатором кластеру підрядчиків “Карпати” в Україні є Закарпатський центр розвитку

підприємництва в м. Ужгород.

 

 


11.03.2015; 10:06
хиты: 319
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь