пользователей: 28229
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


21.Будова вищих психічних функцій. Перетворення інтерпсихічних відносин в інтрапсихічні. Поняття про інтеріоризацію та екстеріоризацію

 Вищі психічні функції (ВПФ) - специфічні людські психічні процеси. Вважається, що вони виникають на основі натуральних психічних функцій, за рахунок опосередкування їх психологічними знаряддями, наприклад, знаками.  До вищих психічних функцій відносять: сприйняття, пам'ять, мислення, мова.

Вищі психічні функції є специфічно людським придбанням. Тим не менш, вони можуть бути розкладені на складові їх природні процеси.

При натуральному запам'ятовуванні утворюється проста асоціативний зв'язок між двома точками. Така пам'ять тварин. Це своєрідне запечатление, відбиток інформації.

Людська пам'ять має принципово іншу будівлю.

Перетворення інтерпсихічних відносин в інтрапсихічні

Спочатку, будь вища психічна функція є формою взаємодії між людьми (між дитиною і дорослим) і таким чином є інтерпсихічних процесом. На цьому етапі формування, вищі психічні функції являють собою розгорнуту форму предметної діяльності, яка спирається на відносно прості сенсорні і моторні процеси. Надалі (в процесі інтеріоризації), зовнішні засоби, що опосередковують цю взаємодію, переходять у внутрішні. Таким чином, зовнішній процес стає внутрішнім, тобто интрапсихичним. Зовнішні дії згортаються, стаючи автоматизованими розумовими діями.

 

Екстеріоризація (фр. exteriorisation — виявлення, прояв; від лат. exterior — зовнішній) — в психології процес, в результаті якого внутрішнє психічне життя людини отримує зовні виражену (знакову і соціальну) форму свого існування. Принципове значення поняттю екстеріоризації вперше було надано Л. С. Виготським у його культурно-історічній теорії поведінки. За цією теорією людина опановує себе як одну з сил природи ззовні — за допомогою особливої ​​техніки знаків, створюваних культурою, так що оволодіння тим чи іншим внутрішнім психологічним процесом передбачає попередню його екстеріоризацію. Подальшу розробку проблема екстеріоризації отримала в працях радянських психологів О. М. Леонтьєва, П. Я. Гальперіна та інших.

Протилежна дія — інтеріоризація.

 


хиты: 1213
рейтинг:0
Общественные науки
психология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь