пользователей: 28058
предметов: 12023
вопросов: 223912
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

8) Економічна політика УСРР

 

В марте 1921 г. Х съезд Российской коммунистической партии (большевиков) провозгласил курс на проведение новой экономической политики (нэп). Всеукраинский центральный исполнительный комитет и Совнарком УССР приняли ряд распоряжений, направленных на конкретизацию задач нэпа в Украину. Их Cуть заключалась в замене продовольственной разверстки продовольственным налогом. Отныне у крестьян изымались не все излишки, а заранее установленный налогом минимум. Оплатив продналог, крестьяне имели возможность продавать излишки продукции. Правительство временно отказался от создания коллективных хозяйств. Быстро возрождалась кооперация. Она охватила почти 85% крестьян. Нэп в деревне дал результаты. 1927 г. в Украину обрабатывалось на 10% больше земель, чем 1913 Если до 1917 г. основные земельные угодья находились в руках помещиков и "кулаков", то за годы нэпа украинское село стало в значительной мере середняцким, выделились и зажиточные хозяева, среди которых было немало бывших красноармейцев, Красных партизан, активных участников борьбы за советскую власть

 

УСРР - соціалістична держава. Економічна політика уряду була спрямована на ліквідацію приватних підприємств, поміщицького і капіталістичного землеволодіння. Методи проведення цієї політики були різноманітними: націоналізація; фізичне знищення капіталістів і поміщиків, насильницьке впровадження колгоспів, радгоспів, комун, в яких земельна власність - спільна; продовольча диктатура; репресії.
Навесні
1921 p., виправдовуючи жорстокість при проведенні соціалістичної економічної політики, В.Ленін назвав таку політику "воєнним комунізмом".
"Воєнний комунізм" - явище тимчасове, надзвичайне, породжене війною, -так пояснювали свої дії В. Ленін і більшовики в 1919-1921 рр.
Сутність політики "воєнного комунізму"
" Продовольча диктатура.
" Заборона підприємницької діяльності, торгівлі.
" Націоналізація землі, скасування приватної власності.
" Скасування товарно-грошових відносин
" Введення замість грошей карток на продовольчі та Інші товари для працюючих.
" Зрівнювальна система оплати праці (через картки).
" Організація державними органами влади "трудових армій" для примусової, безкоштовної праці.
" Репресії, спрямовані проти ворогів влади більшовиків.

 

 

 

 


хиты: 306
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
новая история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь