пользователей: 28234
предметов: 12118
вопросов: 227998
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Дискретка

1 1.Множини та операції над ними
2 2.Основні принципи Комбінаторики
3 3.Потужність декартового добутку
4 4.Потужність множини відображень множини Х в У
5 5.Потужність множини всіх підмножин скінченної множини
6 6.Комбінації. Геометричні інтерпритації комбінацій
7 7.Перестановки.Розміщення.
8 8.Біном Ньютона.Трикутник паскаля.
9 9. Властивості біноміальних коефіцієнтів.
10 10.Мала теорема Ферма
11 11.Перестановки з повтореннями.
12 12.Комбінації з повтореннями.
13 13.Застосування комбінацій з повторенням для знаходження цілих коренів лінійного рівняння.
14 14.Поліноміальна теорема
15 15.Метод включень і виключень
16 16.Застосування методу включень і виключень у теорії чисел
17 17.Функція Ейлера.Теорема про аналітичне зображення функції Ейлера.
18 18.Мультиплакативність функції Ейлера
19 19.Потужність множини сюр;єктивних відображень.
20 20.Число Ін;єктивних відображень.
21 21.Числю Бієктивних відображень.
22 22.Біноміальний ряд Ньютона.Властивості біноміальних коефіцієнтів.
23 23.Генератриса.
24 24.Числа Фібоначчі та їх властивості.
25 25.Різницевий оператор
26 26.Антирізницевий оператор
27 27.Лінійні різницеві рівняння першого порядку
28 28+29 Рівняння 2гого порядку. Рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами.
29 30+31 Означення графів. Потужність графів з n вершин.
30 32.Лема про рукостискання
31 33.Теорема про зображення графа за допомогою суми звязних графів.
32 34.Теорема про зв'язок між кількістю вершин ребер і компонент зв'язності
33 35+36+37 Орієнт граф. Граф з петлями. Їх потужності.
34 38.Ейлерові та Напівейлерові графи.
35 39+40+41 Лема про існ. циклу графа. Критерій ейлеровості та напівейлеровості графа.
36 42.Теорема про існування орієнтованого циклу у зв;язному графі
37 43.Гамільтонові і напівгамільтонові графи
38 44.Теорема Оре
39 45. Теорема Дірака.
40 46.Ліс та дерева.
41 47+48+49+50.Критерій дерева. Теорема про існування кінцевих вершин у дерева. Потужність множини дерев побудованих на m даних вершинах. Код прюфера.
хиты: 3820
рейтинг:0
Точные науки
математика
дискретная геометрия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь