пользователей: 28051
предметов: 12019
вопросов: 223713
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Охарактеризуйте інноваційні процеси в освіті. В чому проявляється інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

 

характеризується новизною в галузі психологї, педагогічних, соціально-економічних та науково виробничих досліджень, спрямованих на якісні поліпшення освітнього процесу, вдосконалення наявних чи нових освітніх систем (дидактична виховна, управлінська); складових освітнього процесу (мета, зміст структура, форми, методи, прийоми, засоби, результати); освітніх технологій (дидактичні, виховні, управлінські, наукові та науково-методичні розробки, пристрої й установки для закладів і установ освіти); нормативно-правові документи, що регламентують діяльність закладів і установ освіти (доктрини, закони, постанови тощо).

До соціально-економічних інновацій в освіті віднесено сучасні технології розвитку системи освіти, особистості, економіку освіти; до науково-виробничих — комп'ютерні й телекомунікаційні, матеріально-технічне поліпшення; до психолога-педагогічних — новації навчапьного, виховного й управлінського процесів.

Інновація (педагогічна)-все нове, впроваджене у відомі, традиційні педагогічні системи.

Інноваційна діяльність - діяльність з розробки, пошуку, освоєння та використання  нового, здійснення новацій

Педагогічний досвід-характеризується сукупністю знань, умінь і навичок, здобутих у процесі практичної навчально-виховної роботи; частина сукупної культури педагога, що є основою, результатом практичної педагогічної діяльності, відображає наявні знання, вміння, навички й індивідуальні риси особистості вчителя.

 


хиты: 356
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
образование
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь