пользователей: 28034
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


У чому полягає зміст практичної готовності педагога? Охарактеризуйте основні групи умінь

Зміст практичної готовності педагога складають організаторські та комунікативні вміння.

Організаторська діяльністьзабезпечує охоплення учнів різними видами діяльності, організацію діяльності колективу, що перетворює його з об*єкта на суб*єкт виховання. До організаторських належать мобілізаційні, інформаційні, розвивальні й орієнтаційні вміння.

Мобілізаційні - 

1) пов*язані з розвитком в учнів стійких інтересів до навчання, праці й інших видів діяльності;

2) формуванням потреби в знаннях і озброєння школярів навчиками навчальної роботи й основами наукової організації праці;

3) сиимулювання актуалізації знань і життєвого досвіду вихованців з метою формування у них активного, самостійного і творчого ставлення до явищ навколишньої дійсності тощо.

Інформаційні - 

- виклад навчального матеріалу учителем;

- уміння та навчики роботи з друкованими джерелами і бібліографування;

- уміння знаходити інформацію з інших джерел і дидактично перетворювати тобто вміти пояснювати й адаптувати фнормацію до навчання й виховання.

Розвивальні - 

 • визначення "зони найблищого розвитку " окремих учнів та класу в цілому;
 • створення проблемних ситуацій та інших умов для створення пізнавальних процесів почуттів і волі вихованців;
 • стимулювання пізнавальної самостійності й творчого мислення потреби ц встановленні логічних та функціональних стосунків;
 • формулювання й постановку запитань що передбачають застосування засвоєних  раніше знань;
 • створення умов для розвитку індивідуальних якостей школярів здійснення з цією метою індивідуального підходу до учнів.

Орієнтаційні - 

- спрямовані на формування морально-ціннісних установок вихованців і наукового світогляду,  прищеплення стійкого інтересу до навчальної діяльності;

- організація спільної творчої діяльності для розвитку соціально значущих якостей особистості.

Комунікативні вміння - структурно можуть бути представлені як взаємопов*язані групи прецептивних умінь, власне умінь спілкування (вербального) й умінь і навичок педагогічної техніки.

Перцептивні-

- уміння сприймати й адекватно інтерпретувати інформацію про сигнали від партнера по спілкуванню у процесі спільної діяльності;

- на основі швидкої оцінки зовнішніх характеристик людини і манер поведінки визначити її внутрішній світ, спрямування і можливі майбутні дії;

- визначити, до якого типу особистості й темпераметру належить людина;

- уміння бачити головне в іншій людині, правильно оцінювати її ставлення до соціальних цінностей тощо.

Вміння педагогічного спілкування - 

 1. уміння встановлювати психологічний клімат з класом, що сприяє передачі інформації та її сприймання учнями;
 2. вибирати щодо класу й окремих учнів найнеобхідніші способи поведінки і звертання, які б забезпечували їхню готовність до сприйняття інформації;
 3. створювати досвід емоційних переживань учнів, забезпечувати атмосферу благополуччя в класі.

Педагогічна техніка - 

 • уміння вибирати правильний стиль і тон у спілкуванні з вихованцями ат ін.;
 • культура мови - це володіння словом, правильна дикція, дихання, міміка та жестикулювання;
 • регулювання свого психічного стану;
 • уміння викликати "за необхідності" почуття здивування, радості, гніву тощо.

хиты: 586
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
образование
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь