пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221566
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


У чому полягає зміст теоретичної готовності педагога? Охарактеризуйте основні групи умінь

виявляєтьсяв узагальненому вмінні педагогічно мислити, а для цього необіхдна наявність у педагога аналітичних, прогностичних, проективних та рефлексивних умінь. 

Аналітичні- являють собою узагальнене вміння педагогічно мислити, що складається з чнизки часткових умінь:

1)уміння розчленовувати педагогічні явища на складові елементи (умови, причини, мотиви, стимули, засоби, форми прояву);

2) уміння усвідомлювати кожну частину у зв*язку з цілим та взаємодії з провідними елементами;

3)уміння знаходити в теорії навчання і виховання ідеї, висновки, закономірності, адекватні (тотожні) до логіки, явища що розглядаються;

4) уміння правильно діагностувати досліджуване явище, що вивчається;

5) уміння визначати основне педагогічне завдання та способи її оптимального розв*язання.

Прогностичні - залежно від об*єкта прогнозування виокремлюються три групи:

1) прогнозування розвитку колективу: динаміка його структури, розвиток системи взаємостосунків тощо;

2) прогнозування розвитку особистості:її особистісно-ділових якостей, почуттів, волі й поведінки, труднощів у налагодженні стосунків з ровесниками та ін;

3) пронозування педагогічного процесу: освітніх, виховних, розвивальних можливостей начального матеріалу, прийомів і засобів навчання та виховання тощо.

Проективні -  

1) переведення мети, змісту освіти і виховання в конкретні педагогічні завдання;

2) врахування під час формулювання педагогічних завдань і відбору змісту діяльності учнів, їхніх потреб та інтересів;

3) добір видів діяльності, які відповідають поставленим завданням, планування системи спільних творчих справ;

4) планування індивідуальної роботи з учнями;

5) планування розвитку виховного середовища і зв*язку з батьками та громадськістю.

та ін.

Рефлексивні- педагог реалізовує здійснюючи контрольно-оцінну діяльність, спрямовану на себе.  


хиты: 396
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
образование
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь