пользователей: 28227
предметов: 12115
вопросов: 227838
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Дайте визначення поняття конфлікту. Назвіть його функції й основні типи

Конфлікт - це протиріччя, що виникає між людьми, колективами в процесі їхньої спільної діяльності через непорозуміння або протилежності інтересів, відсутність згоди між двома та більше сторонами.

Конфлікт також можна визначити як відсутність згоди між двома або декількома сторонами, які можуть бути конкретними особами або групами. Кожна сторона робить усе, щоб була прийнята її точка зору або ціль, і заважає іншій стороні робити те ж саме.

Залежно від критеріїв, які лежт. в основі класифікації  конфліктів, їх можна поцілити на:

-         особистісні і групові (за носієм конфлікту).

Особистісні конфлікти, у свою чергу, можуть бути внутрішньоособистісні і міжособистісні; групові -

міжгрупові, внутрішніьогруповї (міжособистісні, ділові, ролеві);

-                     конструктивні і деструктивні (за ефектом вирішення)

-                     ініційовані і ситуативно-реактивні - за наявністю наміру, чи є суб’єкт ініціатором конфлікту або знаходиться в ситуації реаіувіання на конфліктну суперечку;

-                     відкриті (явні) й приховані (замасковані) - за ступенем вираженості’,

-                     реальні и ілюзорні за ступенем об^кшвност.

 Ілюзорний конфлікт - це складний конфлікт, помилковим, відсутні об’єктивні причин.

-                     швидкоплинні і затяжні (хронічні) за часовим критерієм

-                     цілеспрямовані і не цілеспрямовані за наявністю цілей

-                     об 'єктивні і суб єктиєні – щодо детермінованості, тобто причинної зумовленості.

 


хиты: 603
рейтинг:+2
Профессии и Прикладные науки
образование
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь