пользователей: 28058
предметов: 12023
вопросов: 223912
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Дайте визначення "навчальної екскурсії". Які види навчальних екскурсій ви знаєте?

Навчальна екскурсія - це така форма організації педагогічного процесу, яка позитивно впливає на активне сприйняття людиною нових знань; спрямована на вивчення учнями поза межами школи, але під керівництвом  учителя, певних явищ, процесів, предметів, шляхом безпосереднього їх сприймання та спостереження в конкретному виробничому, природному середовищі.

Види:

  1. за зв*язком з навчальними програмами - програмні і позапрограмні;
  2. за змістом - природничо-географічні, гуманітарні та виробничі екскурсії;
  3. за часом - короткотермінові та тривалі;
  4. за часом проведення стосовно тем, які вивчаються на уроках -  вступні, супровідні, заключні. 
  5. стосовно навчального предмета : ботанічні та зоологічні, хімічні, фізичні та ін.
  6. за методом проведення - дослідницькі, ілюстративні, комбіновані;
  7. за обсягом - однотемні, багатотемні, комплексні, інтегровані. 

хиты: 453
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
образование
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь